Ustawa o świadomym rodzicielstwie godzi w życie

śro, 2 lut 2005, 21:17:23

Autor: Mirosław Miarczyński

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaapelowała o podjęcie działań mających na celu odrzucenie przez Sejm RP ustawy o świadomym rodzicielstwie, który uderza w fundamentalne prawa człowieka i rodziny. Projekt ustawy, w którym znalazły się rozwiązania liberalizujące prawo w kwestii zabijania nienarodzonych dzieci ma być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu (w dniach 15-18 lutego br.).

Proponowane w ustawie rozwiązania wprowadzają aborcję na życzenie kobiety nie tylko, jak twierdzą projektodawcy, do 12 tygodnia ciąży, ale do aż do porodu (Art 9, a konkretnie zapisy mówiące o dopuszczalności przerywania ciąży "jeśli jej kontynuowanie zagraża życiu kobiety lub może wpłynąć na pogorszenie jej stanu zdrowia"), dopuszczalana miałaby być także aborcja na życzenie u małoletnich dziewcząt (bez ograniczenia wieku) bez wiedzy ich rodziców (Art 14); wprowadzają przymusowa edukację seksualna od pierwszej klasy szkoły podstawowej (Art 6), znoszą zakaz eksperymentów badawczych na embrionach ludzkich (Art 13 i 14), a także zapewniają bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych, poronnych oraz zapłodnienia in vitro (Art 7). W myśl nowych przepisów lekarz będzie musiał przepisywać środki antykoncepcyjne na życzenie kobiety, nawet wówczas, gdy jest temu przeciwny ze względu na swoje sumienie (Art 11).

"Apelujemy o:
- podjęcie modlitwy i dobrowolnych wyrzeczeń w obronie życia człowieka oraz o nawrócenie tych, którzy promują zabijanie poczętych dzieci;
- dotarcie do posłów ze swojego okręgu wyborczego i przekazanie im swojego stanowiska w tej sprawie;
- wyrażanie stanowiska (swojego oraz w imieniu organizacji społecznych) w listach do Marszałka Sejmu (Warszawa, ul. Wiejska 4) i mediów oraz przesyłanie go do wiadomości Federacji Życia (61-362 Poznań ul. Forteczna 3), a także do mediów lokalnych i centralnych;
- upowszechnianie materiałów ukazujących prawdę na temat aborcji, jej niszczącego wpływu na kobietę, rodzinę i społeczeństwo, a także informacji o dostępnych formach pomocy." - czytamy w apelu podpisanym przez Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Polskie ruchy pro-life wskazują również na manipulacje jakich dopuszczają się projektodawcy podając nieprawdziwe (znacznie zawyżone) dane dotyczące podziemia aborcyjnego, stwierdzając, że w Polsce dokonuje się "w podziemiu" 100 - 200 tysięcy aborcji rocznie. Wskazują, że taka liczba nielegalnych aborcji skutkowałaby znacznie liczniejszymi niż występujące obecnie powikłaniami po ich dokonaniu. Dane z kolejnych lat wykonania obecnej ustawy wskazują, że tendencja jest odwrotna - następuje poprawa zdrowia kobiet, w tym zmniejszenie liczby poronień samoistnych w porównaniu ze stanem, gdy aborcja w Polsce była dozwolona. Według przeciwników liberalizacji ustawy bezzasadne jest także stwierdzenie, że ułatwienie legalnej aborcji zmniejsza "podziemie aborcyjne" - podziemie to nadal istnieje również w krajach gdzie przerywanie ciąży jest dopuszczalne bez ograniczeń.

Poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie (pdf)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050202211723984