Zwierzchnicy lokalnych Kościołów prawosławnych o śmierci Jana Pawła II

nie, 3 kwi 2005, 22:57:06

Autor: Szymon Krzyszczuk

Pojawiły się już pierwsze reakcje zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych na śmierć papieża Jana Pawła II. Odnajdujemy w nich wyrazy współczucia dla opłakujących go współwyznawców oraz wspomnienie zasług papieża dla świata, Kościoła rzymskokatolickiego, a w szczególności dla pojednania podzielonych dzisiaj chrześcijan. Wszyscy hierarchowie zapewnili również o modlitwie o spokój duszy nowoodeszłego papieża i wieczną modlitewną pamięć o nim.

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I, który wielokrotnie spotykał się z papieżem przypomniał, że Jan Paweł II zaledwie w rok po wyborze, wraz z ówczesnym Patriarchą Ekumenicznym Demetriosem, zainicjował prace komisji wspólnej, która miała rozpocząć dialog pomiędzy Kościołami wschodnim i zachodnim. Nie szczędził on sił i poświęceń, by nieść całemu światu światło Ewangelii i współdziałać w umacnianiu pokoju. Historia oceni jego wkład w upadek ateistycznego komunizmu. Podczas swojej posługi biskupiej, szczególnie zaś na czele Koscioła rzymskokatolickiego nowoodeszły papież pozostawił niezatarty ślad w swoim Kościele, ale również w historii całej ludzkości. Wiele jego inicjatyw trwa do dzisiaj, w tym znaczeniu jego śmierć jest stratą nie tylko dla jego Kościoła, chrześcijan i wszystkich ludzi, którym drogi jest pokój i sprawiedliwość.

Wyrazy współczucia nadesłał również Patriarcha Moskwy i całej Rusi Aleksy II. Podkreślił on, że zmarłego Zwierzchnika starożytnej rzymskiej katedry wyróżniało oddanie wybranej już w młodości drodze oraz gorące pragnienie niesienia chrześcijańskiej posługi i świadectwa. Wbrew bardzo ciężkiej chorobie pozostawał on wierny swemu powołaniu mężnie opiekując się powierzoną mu owczarnią, aż do swoich ostatnich dni. Papież nie uskarżał się na cierpienia, którym towarzyszyła modlitwa i nadzieja na wolę wszechmiłosiernego Pana dając przez to wszystkim ludziom wspaniały przykład. Pontyfikat Jego Świątobliwości Jana Pawła II stał się całą epoką Kościoła rzymsko – katolickiego i w całej współczesnej historii. Osobowość zmarłego papieża i jego dzieła i myśli niewątpliwie wywarły ogromny wpływ na bieg wydarzeń w świecie.

Zwierzchnik prawosławnego Kościoła w Ameryce metropolita Herman podkreślił, że przez wiele lat swojej posługi, jako zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego Jan Paweł II jaśniał przykładem poświęcenia dla swojej biskupiej posługi i najwyższego urzędu w swoim Kościele, który sprawował stając się dobrym szafarzem łaski bożej (1 List św. Piotra 4:10). U schyłku swojego życia słowem i przykładem przypominał całej ludzkości o obowiązku obrony praw biednych, bezbronnych i tych wszystkich, za którymi nikt się nie ujmuje broniąc godności i świętości życia, na wszystkich jego etapach.

Przypomnijmy, że nowoodeszły papież Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się ze zwierzchnikami lokalnych Kościołów prawosławnych. Przybywając do Polski spotykał się z ówczesnym metropolitą Bazylim, a następnie metropolitą Sawą. W trakcie podróży do Turcji w roku 1979 spotkał się z ówczesnym Patriarchą Ekumenicznym Demetriosem, a z jego następcą Bartłomiejem I wielokrotnie w Rzymie. Przełom wieków przyniósł wiele podróży papieskich do krajów, których większość obywateli stanowią prawosławni chrześcijanie. Były to m.in. Grecja, Gruzja, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Również tam dochodziło do spotkań ze zwierzchnikami lokalnych Kościołów prawosławnych. Niezrealizowanym marzeniem papieża była podróż do Rosji, na co wpływ miały bardzo złożone, a często napięte stosunki Watykanu z Patriarchatem Moskiewskim. Być może marzenie Jana Pawła II zrealizuje kiedyś jego następca…

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050403225006172