Prawosławny Wielki Czwartek

czw, 28 kwi 2005, 23:16:56

Autor: Gość serwisu

Liturgia Wielkiego Czwartku (św. Bazylego Wielkiego) rozpoczyna się wieczernią. Czytana Ewangelia zawiera obszerne fragmenty szczegółowo opowiadające o Ostatniej Wieczerzy, umyciu przez Chrystusa nóg Apostołom oraz o modlitwie w Sadzie Geetsemane. Zamiast Pieśni Cherubinów ("Iże Chieruwimy") śpiewa się część modlitwy przed komunią ("Wieczery Twojeja..."), której słowa oznaczają: "Synu Boży, przyjmij mnie jako uczestnika Twej ostatniej wieczerzy, nie ujawnię bowiem tajemnicy Twej wrogom, ani nie ucałuję Cię jak Judasz, lecz jak łotr wyznam Cię: wspomnij mnie w Królestwie Twoim."

Obrzęd obmycia nóg powrócił do praktyki Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego niedawno. Biskup, symbolizujący Chrystusa, obmywa nogi dwunastu kapłanom, którzy symbolizują dwunastu apostołów. Jest to obraz pokory Chrystusa wobec swoich uczniów.

W Wielki Czwartek przygotowuje się również Święte Dary dla chorych oraz (co pewien czas) dokonuje się poświęcenia św. myrry.

Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050428231656933