Rosh Ha-Shana 5766

wto, 4 paź 2005, 02:21:35

Autor: Mirosław Miarczyński

Po zachodzie słońca ortodoksyjni Żydzi rozpoczęli świętowanie rozpoczęcia 5766  Nowego Roku. Rosh Ha-Shana obchodzony jest w Izraelu dla upamiętnienia stworzenia świata.  Jest liczony według rabinicznej tradycji od stworzenia Adama. Tradycja talmudyczna mówi, że właśnie tego dnia zostało zakończone dzieło stworzenia świata, ale jest to również dzień sądu nad całą ludzkością.

Święto Rosh Ha-Shana, czyli „Głowa Roku” zapoczątkowuje bardzo ważny dla Żydów okres dziesięciu dni duchowej introspekcji - Yamim Nora’im - Dni Lęku. Rosh Ha-Shana jest świętem ogromnie ważnym z dwu powodów: wyznacza żydowski początek nowego roku - tradycja talmudyczna mówi, że właśnie tego dnia zostało zakończone dzieło stworzenia świata, ale jest również dniem sądzenia całej ludzkości. Talmud babiloński mówi, że w Dzień Rosh Ha-Shana Bóg otwiera trzy księgi - pierwszą dla niepoprawnych grzeszników, drugą dla prawych i świątobliwych, trzecią zaś dla tych, którzy nie zasługują na umieszczenie w żadnej z pierwszych dwóch. Prawi zapisywani są i pieczętowani w Księdze Życia, grzesznicy - w Księdze Śmierci, reszta ludzi ma czas na poprawę- dla nich wyrok boski jest zawieszony i odłożony do dnia Yom Kippur

Rosh Ha-Shana to przede wszystkim święto zapełniające synagogi- jego liturgia skupiona jest wokół niej, nastawiona na wspólne przeżywanie całej społeczności. Najbardziej charakterystyczny dla tego dnia jest dźwięk rogu shofar, wielokrotnie rozlegający się w synagodze.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051004021314129