Jak umarł Jezus?

pią, 31 mar 2006, 15:44:06

Autor: Adrianna Buniewicz

Cały świat zna jeden wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa: przybity do krzyża gwoździami, z rozciągniętymi ramionami i głową skierowaną ku górze. Według badaczy z Królewskiego Towarzystwa Medycznego taki sposób śmierci właściwie nigdy nie został udowodniony.

Z dostępnych obecnie materiałów wynika, że ofiary bywały krzyżowane w różnych pozycjach: głową do góry lub do dołu. Do krzyża przybijano je gwoździami, ale częściej przywiązywano sznurami. Sposób ukrzyżowania zależał zazwyczaj od statusu społecznego ofiary i od zbrodni, za którą go skazano. Karano w ten sposób przestępców i buntowników. Znany jest tylko jeden przypadek odkrycia przez archeologów szczątków ofiary ukrzyżowania – młodego żydowskiego chłopaka znalezionego na terenie Izraela. W szczątkach jego stopy znaleziono 11,5 centymetrowy kawałek żelaznego gwoździa, którym prawdopodobnie był przybity do krzyża, nie było jednak żadnych gwoździ w jego przegubach czy przedramionach. Badacze twierdzą, że szanse na odnalezienie innych szczątków ukrzyżowanych osób są nikłe, gdyż ludzie tacy nie byli formalnie grzebani, ale pozostawiani na pożarcie dzikom psom i hienom.

Od wielu lat trwają badania na temat fizycznych przyczyn śmierci Jezusa. W USA przeprowadzono nawet eksperyment z udziałem przywiązywanych do krzyża ochotników. Badania te pozwoliły utworzyć szereg hipotez dotyczących powodów śmierci ukrzyżowanych osób: od niewydolności serca, poprzez zator płucny, do uduszenia i wstrząsu wywołanego gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi. Wiadomo, że miedzy ukrzyżowaniem a śmiercią mogło minąć ok. sześciu godzin wypełnionych straszliwym bólem, stopniową utratą krwi i odwodnieniem organizmu. Wszystkie te wnioski wypływają jednak z założenia, że Jezus wisiał na krzyżu głową do góry – jak było w rzeczywistości ciągle jednak nie wiadomo ze stuprocentową pewnością.

Źródło: Physorg.com

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060331154406557