VI Seminarium Stowarzyszenia Wolności Religijnej w Ameryce Łacińskiej

sob, 30 wrz 2006, 10:06:46

Autor: ks. Artur Karbowy SAC

Często słyszymy słowa na temat wolności prasy, potrzeby rzetelnej informacji, wolności religijnej i zauważamy że niejednokrotnie granice miedzy wolnością słowa a wolnością religii jest bardzo krucha. Niejednokrotnie wolność słowa narusza wolność wyznania drugiej osoby. O granicach miedzy tymi faktami rozmawiali uczestnicy VI Seminarium wolności Religijnej w Ameryce Łacińskiej. Organizacji Seminarium podjął sie członek Stowarzyszenia ks. dr Adam Kowalik.

Od 27 do 29 września 2006 roku w Rio de Janeiro prawnicy nie tylko z Ameryki Łacińskiej rozmawiali na temat: "Religie i media - wizja prawna". Udział w nim wzięły wybitne osobistości ze świata prawa kanonicznego, miedzy innymi: prof. dr. Alberto de la Hera - (Hiszpania) były dyrektor generalny ds. religii w Ministerstwie Sprawiedliwosci; dr. Álvaro Castro Estrada - (Meksyk) dyrektor generalny Stowarzyszenia ds. Religii przy Sekretariacie Stanu Meksyku; dr. Carlos Valderrama Adriansén - (Peru) profesor prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu w Peru i doradca prawny Konferencji Episkopatu Peru. Otwarcia Sympozjum dokonał ks. dr. Adam Kowalik wraz z prof. Juan G. Navarro Floria (Argentyna) – przewodniczącym Stowarzyszenia. Podczas Sympozjum prawnicy z poszczególnych krajów (Chile, Argentyny, Meksyku, Peru, Brazylii, Urugwaju Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Izarela) przedstawiali sytuacje prawna mediów katolickich oraz mediów innych wyznań. Poruszano również kwestie: wolności religijnej, wolności prasy, etyki dziennikarskiej wobec wolności religijnej i granic prawnych wolności religijnej w mediach w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej. Zauważono, że w wielu krajach brakuje wiedzy, że kultura danego ludu bazuje na kulturze religijnej.

Podczas swojego wystąpienia na temat granic wolności religijnej w środkach masowego przekazu ks. dr Adam Kowalik zwrócił uwagę, ze w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła prawdziwa eksplozja religijnych programów w TV, radio. Kiedyś program religijny ograniczał sie do transmisji Mszy świętej obecnie jest to szereg katechez, celebracji, programów publicystycznych autorstwa różnych wyznań. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z wejścia religii w świat mediów, jednocześnie ks. dr Kowalik wyraził zaniepokojenie faktem ze nieraz „ewangelizacja staje sie środkiem do zdobycia władzy politycznej”.

Stowarzyszenie wolności Religijnej w Ameryce Łacińskiej powstało w Limie (Peru), 22 Września 2000 roku jako skutek Kongresu na temat wolności religijnej, który miał miejsce na Uniwersytecie Katolickim w Peru. Celem generalnym stowarzyszenia jest stworzenie forum prawników, które zajmowałoby sie refleksja, badaniem i promocja praw dotyczących wolności religijnej. Członkowie tej organizacji sa przedstawicielami różnych wyznań religijnych.

Teren działalności obejmuje cala Amerykę Łacińską - od Meksyku po Ziemie Ognista. Aby osiągnąć swoje cele, zajmie sie organizowaniem współpracy pomiędzy uniwersytetami i innymi instytucjami akademickimi, działającymi na polu prawa cywilnego i kościelnego. Członkowie stowarzyszenia spotykają sie corocznie na forum akademickim, każdorazowo w innym kraju tegoż regionu.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060929220646289