Komentarz do oświadczenia baptystów

pią, 24 lis 2006, 13:18:13

Autor: +Acen99

Oświadczenie "Grona członków Kościoła Baptystycznego w Polsce w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego miało być wysłane do Gazety Wyborczej jako odpowiedź na wypowiedź arcybiskupa Życińskiego (GW, dn. 2006-10-13), który w celu zdyskredytowania poglądów Inteligentnego Projektu (ID) przypisał tą teorię odrzucającemu teorię ewolucji środowisku baptystów z południowych rejonów USA". Uważałem i nadal uważam, że Kościół Baptystów w Polsce powinien odciąć się od takiego postawienia sprawy i to zarówno ze względu na dobro Kościoła jak i ID.

1. Jeśli ID zostanie przypisane w Polsce do "tych fundamentalistycznych oszołomów - baptystów" to będzie to ze stratą dla ID i uczciwej dyskusji.

2. Kościół Baptystów niezależnie od poglądów poszczególnych członków nie przyjmuje jednoznacznych stanowisk w zakresie nauk przyrodniczych. Inaczej stalibyśmy się grupą "oszołomów", którzy są w opozycji do nauki. Kościół winien natomiast zachęcać do uczciwej dyskusji zwolenników ewolucji i ID.

O ile wiem w Kościele Baptystów są przedstawiciele obydwu poglądów na „naukowość” tzw. „teorii ewolucji” i tak zostawmy - jako baptyści szanujemy wolność sumienia poszczególnych członków - czego dajemy wyraz w oświadczeniu. Ja osobiście jestem zwolennikiem ID ale nie mam obaw by podać rękę tym którzy mają inne zdanie.

Ponadto, arcybiskup Życiński pokazuje swoją ignorancję przypisując ID baptystom. Stan faktyczny jest zupełnie inny; wśród jej twórców są katolicy (np. Behe), prezbiterianie (Dembski), a nawet mormoni (Jonathan Wells) i prawdopodobnie ateiści (Kenyon). Jedynym, którego znam, przedstawicielem Kościoła Baptystów, który wniósł swój oryginalny wkład jest prof. W. Gitt. A więc wypowiedź Życińskiego jest bezczelnym kłamstwem i nadużyciem w uczciwej dyskusji. Tym bardziej, że z pewnością jest świadomy stanowiska Christopha Kardynała Schönborna z Wiednia, wielu świeckich katolików oraz prawdopodobnie przychylnej opinii o ID obecnego papieża.

Publikacja tego oświadczenia bez odniesienia się do wypowiedzi biskupa Życińskiego jest niecelowa, a nawet myląca, jeśli chodzi o intencje, wszystkich ją podpisujących.

Pozdrawiam

Adam Cenian

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061124131813553