"In vitro - czy wiesz już wszystko?"

czw, 13 gru 2007, 12:11:41

Autor: Maria Czerw

8 grudnia w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie miała miejsce konferencja pt. "In vitro - czy wiesz już wszystko?" Organizatorami sesji było stowarzyszenie lekarzy ginekologów-położników MaterCare Polska, Soli Deo, portal dozrodla.pl oraz studenci Akademii Medycznej w Warszawie.


Zagadnienie godności dziecka i jego rodziców przy sztucznym zapłodnieniu było przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji.

"Kiedy razem z mężem pragnęliśmy mieć dziecko, a mieliśmy problemy, od lekarza usłyszeliśmy: tylko in vitro - opowiadała Agnieszka Piertusińska, doświadczona obniżoną płodnością. Małżonkowie, którzy nie zgodzili się na sztuczne zapłodnienie, mają dziecko, bo podjęli inne metody leczenia. - "Problemem jest to, że często nie próbuje się leczyć bezpłodności, a od razu proponuje się sztuczne zapłodnienie" - tłumaczy Pietrusińska.

"Nie możemy mówić, że każdy człowiek ma prawo do posiadania dziecka - powiedział dr Tomasz Terlikowski, publicysta "Rzeczpospolitej". - "Jeżeli przyjmiemy takie założenie, wtedy dziecko, nie będzie celem, a środkiem do jego osiągnięcia, przedmiotem użycia i zaspokojenia własnych pragnień" - wyjaśniał.

Naruszanie godności dziecka i selekcja jego "jakości" w in vitro, instrumentalizacja mężczyzny, który zostaje dawcą nasienia, traktowanie kobiety jako obiektu sztucznego rozrodu, naruszanie jej uczuć i integralności podczas in vitro oraz problem etyki i godności lekarza, który staje się 'stworzycielem życia' - to tylko niektóre zagrożenia wskazane podczas konferencji.

"Każda taka decyzja rodzi następne decyzje" - stwierdził dr Tomasz Terlikowski przytaczając konkretne przykłady problematycznych sytuacji. Postawiono pytania, czy można dopuszczać do narodzin dzieci tzw. pogrobowców, czyli korzystać ze złożonego wcześniej w laboratorium nasienia mężczyzny po jego śmierci i w ten sposób pozbawić dziecko ojca. Pytano o macierzyństwo zastępcze, śmierć niewykorzystanych zarodków.

Nierozstrzygnięte problemy mnożyły się wraz z poruszaniem kolejnych dziedzin związanych z ingerencją w naturalne życie przez sztuczne zapłodnienie. Chociażby te sytuacje, kiedy dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro chcą znaleźć swoich biologicznych rodziców.

Ks. dr Marek Szumowski, etyk i duszpasterz małżeństw wzywał do ludzkiego, a nie "hodowlanego" traktowania płodności. - "Czy kocham dziecko, czy chcę kochać dziecko, którego pragnę? Czy raczej chcę mieć dziecko, bo taką mam potrzebę? - pytał.

"Fundamentem jest pojęcie człowieka, osoby, potrzeba miłości" - tłumaczył ks. Szumowski. - "Nauka Kościoła jest refleksją w oparciu o rozpoznanie podstawowej rzeczywistości człowieka, podstawowych potrzeb i tego, co jest prawdziwym dobrem człowieka, także tego, który ma się narodzić. Wg Kościoła zapłodnienie metodą in vitro jest niedopuszczalne" - dodał.

Druga cześć konferencji dotyczyła przyczyn, diagnostyki i terapii niepłodności, profilaktyki niepowodzeń prokreacji, oraz wykorzystania potencjału naturalnego rozpoznawania płodności w leczeniu tzw. NaProTechnologii.

Opr. na podstawie KAI

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20071213121142798