Kard. Dziwisz: Rozpoczęcie historii człowieka w probówce

nie, 16 gru 2007, 01:11:08

Autor: Jacek Lehr

"Trudno uznać za ludzkie, rozpoczęcie historii człowieka w probówce i w laboratorium" – konstatuje ks. kard. Stanisław Dziwisz. To jedna z ważniejszych wypowiedzi Kościoła na temat nowego projektu PO. Metropolita krakowski podkreśla, że oddzielenie poczęcia od aktu miłości jest niemoralne. Bezdzietnych małżonków zachęca do decyzji o adopcji.

Publikujemy pełny tekst wypowiedzi kardynała Dziwisza:

W świecie, w którym wszystko próbuje się ściągać z piedestału i deformować - ludzkie życie i sposób jego przekazywania powinny mieć charakter godziwy. Godziwość oznacza taki sposób poczęcia nowego życia, który jest wynikiem miłosnego aktu małżeńskiego. Dlatego kościelny dokument "O szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania" przypomina, że "nie można używać środków ani iść za metodami, które mogą być dozwolone w przekazywaniu życia roślin i zwierząt". To, co różni świat zwierzęcy od ludzkiego to godność osoby ludzkiej. Ta godność jest gwarantem ludzkiego traktowania każdego człowieka. Szacunek należny istocie ludzkiej - jako osobie - winien być zatem przyjęty od pierwszej aż do ostatniej chwili życia. Ludzkie rodzicielstwo wymaga odpowiedniej współpracy małżonków z płodną miłością Boga. Trudno jest więc uznać za ludzkie, rozpoczęcie historii człowieka w probówce i w laboratorium. Rozdział poczęcia od aktu miłości jest po prostu niemoralny.

Kościół proponuje rodzicom - nie mogącym - a pragnącym mieć dzieci bezinteresowną adopcję. Należy zgodzić się z metropolitą warszawskim, że samotne dzieci czekają na miłość. Tyle dzieci czeka na ciepło wspólnot domowych. Marzą o życiu w rodzinach. Pragną odwzajemnić się miłością. Dlaczego więc nie podjąć się tego wyzwania?

W kontekście toczących się dyskusji warto postawić pytanie, jak to jest, że z jednej strony - aby mieć dziecko - propaguje się zapłodnienie in vitro, a z drugiej dokonuje się aborcji dzieci w atmosferze jawnej akceptacji? Czy nie jest to schizofrenia? W Niemczech niektórzy naukowcy pytają, a co będzie - jeżeli matka, która poczęła dziecko dzięki in vitro dokona aborcji - gdyż stwierdzi, że poród będzie ponad jej siły?

Gdyby proces adopcji nabrał rzeczywistego zrozumienia i rzeczywistego dynamizmu wyszłoby się skutecznie naprzeciw pragnieniom bezdzietnych małżeństw.

Pragnę jeszcze dodać, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastępować sumienia. Takie prawo nie może narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje. Niezbywalne prawa człowieka winny być szanowane także przez prawo stanowione.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20071216011108937