Wyrzucona z pracy za In vitro?

śro, 27 lut 2008, 04:50:50

Autor: Maria Czerw

Czy prawa przysługujące ciężarnym przysługują kobiecie, która rozpoczęła procedurę in vitro? Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ciąża uzyskana metodą in vitro następuje w chwili wszczepienia zapłodnionych komórek jajowych do macicy, a nie w momencie ich zapłodnienia. I dopiero od tego momentu kobiecie należy się prawna ochrona przed zwolnieniem z pracy. Austriaczka, która wniosła pozew przeciwko swojemu pracodawcy nie uzyskała poparcia trybunału.

Sędziowie wyjaśniali kobiecie, że "nie można rozciągnąć ochrony przed zwolnieniem przyznanej przez dyrektywę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia kobiet w ciąży na pracownicę wówczas, gdy w chwili dokonania jej wypowiedzenia, nie został jeszcze dokonany transfer komórek zapłodnionych in vitro do jej macicy".

Ale Trybunał wskazał, że pracownica, która poddała się zabiegowi in vitro, może powoływać się na ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, przyznaną przez dyrektywę dotyczącą równego traktowania mężczyzn i kobiet. "Zabiegi, takie jak te, którym poddała się Sabine Mayr, dotyczą wyłącznie kobiet" - argumentował Trybunał.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080227045050564