Kościół prawosławny rozpoczął Wielki Post

pon, 10 mar 2008, 12:34:39

Autor: Gość serwisu

Nabożeństwo Przebaczenia Win rozpoczęło Wielki Post w Kościele prawosławnym. Wielki Post składa się z 40 dniowego okresu postu, po którym następują dwa święta – sobota Wskrzeszenia Łazarza i Niedziela Palmowa, a następnie Tydzień Męki Pańskiej, zwieńczony świętem Zmartwychwstania Chrystusa. Okres przygotowawczy do Wielkanocy w Kościele prawosławnym wynosi zatem 7 tygodni. W tym roku prawosławna Wielkanoc wypada 27 kwietnia.

-Wielki Post stawia przed nami warunek ewangeliczny: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam przewinień waszych” (Mt 6, 14-15). Słowa te świadczą o tym, że w dni Wielkiego Postu powinniśmy wejść czyści, pogodzeni z bliźnimi i swoim sumieniem” – napisał w swoim liście na czas Wielkiego Postu zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita Sawa.

-Podstawowym warunkiem naszego postu jest łagodność duszy. Człowiek pełen pychy, który nie lubi spokoju, który zawsze jest z czegoś niezadowolony, nie rozumie pociechy i radości czasu postu. (…) Dążenie do powstrzymywania gniewnych porywów, umiejętność oddzielenia od siebie zawiści i współzawodnictwa, nawyk wielkodusznego i pokornego rozporządzania swymi prawami - oto pożyteczny dla duszy początek postu chrześcijańskiego.” – pisze metropolita Sawa.

Reguły Kościoła prawosławnego zalecają przygotowanie się do święta Paschy Chrystusowej w dwóch sferach życia – od strony cielesnej i duchowej. Z jednej strony, prawosławni w czasie postu ograniczają jedzenie w ogóle, w tym spożywanie niektórych produktów:

mięsa, nabiału, często również ryby czy oleju. Z drugiej strony, Kościół zaleca odpowiednie duchowe przygotowanie się do święta Paschy. Właśnie temu duchowemu przygotowaniu ma służyć post cielesny. Podstawą duchowego przygotowywania się do świąt jest intensywna modlitwa, a także uczestnictwo w nabożeństwach, które w czasie Wielkiego Postu nabierają szczególnego charakteru. Post wyraża się również tym, iż w ciągu tygodnia nie jest sprawowana Liturgia eucharystyczna. Liturgia ta celebrowana jest jedynie w sobotę i niedzielę. W zamian za to, aby nie pozbawiać wiernych uczestnictwa w Eucharystii, sprawowana jest Liturgia uprzednio poświęconych Darów, podczas której wierni mogą przystępować do Eucharystii przyjmując św. Dary, które specjalnie w tym celu pozostawiane są z niedzielnej Liturgii eucharystycznej.

Wszystkie nabożeństwa sprawowane w Wielkim Poście w Kościele prawosławnym mają swój niepowtarzalny charakter. Śpiewy w większości zastępują czytania, a śpiewane elementy przyjmują ascetyczny, pokutny charakter. W pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu czytany jest poetycki, pokutny kanon autorstwa św. Andrzeja z Krety, pokazujący przykłady upadku człowieka z jednej strony, a sposoby pokuty i odnowy swojego życia z drugiej.

„Człowiek-chrześcijanin w dniach postu powinien wypracowywać w sobie także cnotę – wspaniałomyślność. Bardzo często zapominamy o swoich osobistych wadach i dlatego okazujemy się groźnymi sędziami ludzkich błędów i niedostatków. (…) Szczęśliwy ten, kto przez post może skruszyć w sobie grzech i na jego miejsce wprowadzić do duszy łaskawość, przyjazną ustępliwość i inne czyste oraz czcigodne cechy Bożej miłości.” – podkreślił metropolita Sawa w swym liście.

Kościół prawosławny kierując się zaleceniami ojców I soboru powszechnego, wylicza daty Wielkanocy opierając się na pierwszej wiosennej pełni księżyca i dacie paschy żydowskiej. Wielkanoc w Kościele prawosławnym obchodzona jest w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca i po zakończeniu paschy żydowskiej. Zgodnie z tymi wyliczeniami w 2008 roku Wielkanoc obchodzona będzie 27 kwietnia.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080310123439242