Archimandryta Gabriel odmawia przyjęcia chirotonii biskupiej

pon, 7 kwi 2008, 16:16:26

Autor: Mateusz Markiewicz

Jak podaje portal Cerkiew.pl, o. archimandryta Gabriel (Giba) podczas dzisiejszych uroczystości Święta Zwiastowania Bogarodzicy (stary styl) ogłosił swoją decyzję iż rezygnuje z przyjęcia chirotonii biskupiej. Do godności Biskupa Gorlickiego, z przeznaczeniem na biskupa pomocniczego Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, powołał go dnia 1 kwietnia br. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Decyzja została przedstawiona archimandrycie przez bpa Mirona, Biskupa Hajnowskiego, prawosławnego ordynariusza polowego.O. archimandryta Gabriel urodził się w 1962r. w Sokółce. Do monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu wstąpił w wieku 22 lat. Od 1984r. pobierał nauki w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Śluby zakonne według reguły małej schimy złożył 6 kwietnia 1986r. 7 kwietnia 1986r. otrzymał święcenia diakonatu, siedem miesięcy później zaś, święcenia prezbiteratu. 30 marca 1999r. Święty Sobór PAKP wyniósł go do godności archimandryty. W tym samym roku ukończył studia na ChAT w Warszawie. Stopień naukowy doktora teologii prawosławnej uzyskał 17 lutego 2007r.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080407161627839