Biskupi zaskoczeni dyscypliną partyjną w głosowaniu nad świętem Trzech Króli

pią, 28 lis 2008, 17:44:27

Autor: Jacek Lehr

Biskupi polscy zebrani na Jasnej Górze zaapelowali do polskiego rządu o  utrzymanie w dotychczasowej formie sprawy wliczania oceny z religii do średniej, wyrazili też nadzieję, że matura z religii będzie mogła być wybierana jako dodatkowy przedmiot na maturze. Zaskoczeniem dla biskupów było wprowadzenie dyscypliny partyjnej przez Platformę Obywatelską w głosowaniu nad świętem Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Episkopat Polski wielokrotnie wyrażał poparcie dla tej inicjatywy, która ma też wielkie poparcie społeczne – oznajmili biskupi.

 


- Episkopat oczekuje na kontynuację długofalowej polityki prorodzinnej, realizowanej w duchu wspólnego dokumentu strony rządowej i kościelnej – napisali biskupi w krótkim komunikacie.

Główną refleksją episkopatu po zakończonych rekolekcjach były owoce synodu biskupów o Słowie Bożym. Synod w swoim orędziu ukazał znaczenie Słowa Bożego w Kościele posługując się czterema obrazami – wyjaśniali biskupi. Głosem Słowa jest objawienie Boże, twarzą Słowa jest Jezus Chrystus, dom Słowa to Kościół a drogą Słowa jest misja, którą chrześcijanin realizuje w świecie. Odpowiedzią wiernych na przesłanie Synodu powinna być większa wrażliwość na Słowo Boże w duszpasterstwie a także w codziennym życiu chrześcijan. Jednym z konkretnych sposobów jest włączenie się wiernych w prace Dzieła Biblijnego w diecezjach.

W komunikacie krótko nawiązano do rządowego raportu nt. zapłodnienia in vitro. - Kościół konsekwentnie naucza nienaruszalnych zasad dotyczących niezbywalnej godności osoby ludzkiej – zaznaczyli biskupi. Zasady te są zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, szczególnie w „Evangelium vitae” oraz „Donum vitae”. W świetle tej nauki oraz oczekiwanego w grudniu nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej, biskupi dokonają szczegółowej oceny etycznej przygotowywanego projektu ustawy parlamentarnej. Schizofrenią nazwał przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Bioetyki, ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski, postawę osoby, która uważa siebie za katolika, a jednocześnie popiera działania godzące w życie i godność człowieka.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20081128174425646