Biskup Jerzy przewodniczył "noworocznym" obchodom cerkiewnym

pią, 2 sty 2009, 05:01:00

Autor: Maria Czerw

Abyś pobłogosławił wieniec nadchodzącego roku swoją łaską i utulił w nas wszelką wrogość, niezgodę i walki bratobójcze, dał nam pokój, mocną miłość bez obłudy, pobożne i cnotliwe życie, modlimy się, najłaskawszy Panie, wysłuchaj i zmiłuj się – tymi słowy modlili się dziś podczas nabożeństwa dziękczynnego zgromadzeni w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli.


Pierwszy stycznia to dzień, w którym cerkiew prawosławna obchodzi święto Obrzezania Pańskiego oraz czci pamięć św. Bazylego Wielkiego - arcybiskupa Cezarei kapadockiej (według nowego stylu). W ten dzień przypada również Nowy Rok kalendarzowy.

Świąteczne nabożeństwa całonocnego czuwania oraz Boską Liturgię sprawował biskup siemiatycki Jerzy w asyście wolskiego duchowieństwa. Po Liturgii celebrowano noworoczny molebień, który zakończył się prośbą o długie lata życia w zdrowiu, pokoju i pomyślności. Święto Obrzezania Pańskiego nie odgrywa bezpośrednio roli w ekonomii zbawienia człowieka. Jest to święto, bez którego cała ekonomia zbawienia wypełniłaby się zgodnie z Planem Bożym. Obchodzimy to święto po to, by pokazać, iż Jezus Chrystus, będąc prawdziwym człowiekiem, podporządkował się obyczajom (prawom) panującym w tamtych czasach, poddał się obrzezaniu - powiedział biskup Jerzy podczas swojej homilii.

Zwrócił on także uwagę na postać św. Bazylego Wielkiego. Zaznaczył, iż ten święty nie żył długo, było to jednak życie w ascezie; pozostawił też po sobie wielki dorobek teologiczny. Nawiązując do świętowania Nowego Roku, biskup wyjaśnił teologiczne znaczenie czasu: Czas został dany człowiekowi po to, by mógł się doskonalić, przybliżyć się do Boga po tym, jak się od Niego oddalił. Tylko w tym celu Bóg ogranicza człowieka liczbami, czasem, latami i miesiącami.

Na zakończenie władyka życzył wszelkiej w Bogu pomyślności, szczęśliwego i błogosławionego Nowego 2009 Roku, obfitego w modlitwy.

Za Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090102050059333