List bożonarodzeniowy prawosławych biskupów

śro, 7 sty 2009, 13:40:04

Autor: Mirosław Miarczyński

„Wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawił się w ciele” (1 Tm 3, 16) - takie motto wybrali prawosławni hierarchowie Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na rozpoczęcie tegorocznego Listu bożonarodzeniowego. Prezentujemy pełną treść listu.

List bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do czcigodnego duchowieństwa, miłujących Boga mnichów i wszystkich wiernych Jego dzieci.

„Wielka jest tajemnica pobożności:
Bóg objawił się w ciele” (1 Tm 3, 16)

Słowa te, wypowiedziane przez Apostoła Pawła, corocznie w okresie świąt Narodzenia Chrystusa Pana przypominają nam o wielkiej tajemnicy – Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, który wybawił z grzechu i śmierci rodzaj ludzki. W tym celu Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało i krew (Hbr 2, 14) i nazwał nas swoimi braćmi (Hbr 2, 11).

Przez swoje przyjście na świat Chrystus nie tylko zbliżył się do człowieka, ale stał się naszym Zbawicielem. Wcielenie Boga jest wielką tajemnicą objawiającą ludziom królestwo Boże. Królestwo to jest pośród nas i w nas (Łk 17, 20).

Święty Grzegorz Teolog w swojej homilii na Narodzenie Chrystusa mówił: „…teraz narodził się Chrystus i dla świata zajaśniała światłość duchowa. Bóg zstąpił na ziemię, aby ziemscy ludzie wznieśli się do Niego… Ten, który jest jaśnieniem chwały Ojca, Obrazem Jego Hipostazy i obrazem miłosierdzia, ze względu na nasze zbawienie wyniszczył samego siebie, wcielił się i zrodził się z Dziewicy”.

Bracia i Siostry!
Rzeczywistość Wcielenia Boga zależała od „wyniszczenia i samoograniczenia” Syna Bożego, który wziął na siebie ostateczne nasze ubóstwo – obraz sługi. Przez wzięcie na siebie „obrazu sługi” (Flp 2, 7) Zbawca uleczył rany zadane ludziom przez strzały diabła (hirmos 6 pieśni, 2 kanon) i odsunął śmiercionośny jad żmii, niszczący plemiona i narody (1 troparion, pieśń 4, kanon 3). Pan stał się źródłem wewnętrznego, duchowego przemienienia człowieka i moralnego wyzwolenia z grzechu. Chrystus dokonał tego przez swój ofiarny, zbawczy wysiłek, który zaczął się od Jego Wcielenia.

Bracia i Siostry!
Narodzenie Chrystusa, dzisiaj świętowane, objawiło drogę stworzenia na nowo człowieka. Ten, który króluje nad niebiosami będąc niematerialnym Słowem, przyjmuje ludzkie ciało, aby przyciągnąć do siebie człowieka i umocnić go jakościowo przez tą nową wspólnotę. Ta wspólnota realizuje się przez dziewicze poczęcie w Bogurodzicy Słowa, które zrodziło się z Niej bez naruszenia pieczęci dziewictwa.

Wielki jest dzisiejszy dzień i wielka jest nasza miłość do Zrodzonego Pana, a także do Najświętszej Dziewicy Marii. Dlatego też właściwym będzie, abyśmy z głęboką wiarą w milczeniu stali przy żłobie Chrystusa i uczyli się niepowtarzalnej tajemnicy Narodzenia Chrystusa. W ten sposób przybliżymy się do Chrystusa i będziemy z Chrystusem i w Chrystusie, a to znaczy kochać i spełniać Jego przykazania. Zachowując Jego przykazania sprzyjamy porządkowi w świecie i spokojowi w swoim sercu oraz wokół siebie. To bardzo ważne, żeby być spokojnym, bowiem Pan w tym czasowym życiu posyła nam liczne doświadczenia i bóle. Kościół, Matka nasza, podziela bóle i radości całego społeczeństwa, jak i cierpienia każdego człowieka. Są one wywoływane przez brak porządku, biedę, choroby, nienawiść i brak pokoju, czego dużo jest w dzisiejszym świecie.
Kościół, wzbogacony przez historyczne doświadczenia, głosi wieczną Prawdę, bowiem Boży korab, który żegluje przez fale życia, przez burze i doświadczenia, zostaje przez Chrystusa doprowadzony do spokojnej przystani.

Bracia i Siostry!
Nasz święty Kościół takich burzliwych momentów doświadczył wiele w swojej historii.
W minionych latach 2007 i 2008 wspominaliśmy modlitewnie trudne momenty w Jego życiu, tak zwaną „Akcję Wisła” i siedemdziesiątą rocznicę niszczenia świątyń prawosławnych w naszej Ojczyźnie. W nadchodzącym 2009 roku wypada siedemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej, w wyniku której życie naszego Kościoła zostało całkowicie zniszczone. W Kościele pozostał tylko metropolita i jeden biskup. Następnie w 1948 roku metropolita Dionizy został odsunięty przez władze państwowe od rządów w Kościele i skazany na areszt domowy w Sosnowcu.

Nie bacząc na to wszystko, Kościół prawosławny w Polsce, kierowany przez Świętego Ducha, dzisiaj żyje i spełnia swoją misję, wzywając wszystkich, aby stali się uczestnikami królestwa Bożego, które jest w nas i pośród nas. Spełniają się słowa Głowy świętego Kościoła, Jezusa Chrystusa: „…zbuduję mój Kościół i bramy otchłani nie zwyciężą go” (Mt 16, 18). Dzisiaj Kościół nasz liczy wraz z metropolitą dziesięciu biskupów, młode kadry duchownych, którzy otrzymali wykształcenie i wychowanie w naszych szkołach teologicznych, i cieszy się pełnią życia kościelnego.

Za wszystkie te radości i smutki dziękujemy Panu i mamy nadzieję, że także w przyszłości będzie On prowadził w pokoju korab naszego Kościoła po falach współczesnego wzburzonego świata.

Serdecznie pozdrawiamy Duchowieństwo, Mnichów i wszystkich Wiernych naszego Kościoła ze świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym, 2009 rokiem.

Niech Wcielony Syn Boży oświeci swoją pełną światłości łaską swego narodzenia nasze dusze i serca, oświeci nasz rozum i umocni naszą wolę ku pełnieniu dobra. Niech radość betlejemskich pasterzy i mędrców ze Wschodu nieustannie trwa wśród nas. Niech nowy, 2009 rok będzie czasem pobłogosławionym przez Boga dla naszego świętego Kościoła, Ojczyzny i każdego z nas.

Błogosławieństwo Dzieciątka Chrystusa niech będzie z wszystkimi wami.
Chrystus się rodzi! Sławcie!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Miron, Arcybiskup Hajnowski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Grzegorz, Biskup Supraski
+ Jerzy, Biskup Siemiatycki
+ Paisjusz, Biskup Piotrkowski

www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2009010713400416