Będzie miał swoją pustelnię

czw, 22 sty 2009, 05:18:25

Autor: Łukasz Godzwoń

Monaster w Supraślu jako pierwszy w kraju prawosławny klasztor, będzie miał swoją pustelnię, czyli skit  - zdecydował metropolita Sawa. Otwarciem i organizacją skitu supraskiego monasteru ma zająć się dawny namiestnik tego klasztoru, archimandryta Gabriel.  Skit oznacza pustelnię, a nazwa wiąże się ze Sketis w Egipcie. To miejsce bezludne, gdzie w IV wieku powstała pustelnia, potem osada monastyczna, w której żył mnich Makary.

Zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce, metropolita Sawa, swoją decyzją z dnia 16.01.2009 r. nr 22/2009 błogosławił ks. Archimandrycie Gabrielowi (Gibie) z monasteru w Supraślu i podjął decyzję, że skit powstanie we wsi Odrynki-Kudak koło Narwi i będzie nawiązywał do życia monastycznego w tej miejscowości.

W ubiegłym roku archimandryta Gabriel nie zgodził się zostać biskupem gorlickim, czyli pomocniczym w diecezji przemysko- nowosądeckiej. Tłumaczył wówczas, że nie czuje się gotowy, a nawet, że "nie jest godny" awansu. Nie ukrywał, że chciałby zostać w Supraślu, gdzie cieszy się dużym autorytetem i ma znaną praktykę zielarską.

Sobór Biskupów polskiej Cerkwi przyjął wówczas jego rezygnację i podjął decyzję o pozostawieniu duchownego w Supraślu, ale już nie na stanowisku namiestnika. Obecnie klasztorem zarządza biskup supraski Grzegorz.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090122051823906