Dr Półtawska: in vitro sprowadza kobietę do roli zwierzęcia hodowlanego

sob, 21 mar 2009, 16:53:46

Autor: Marcin Stanowiec

W determinacji płci należy poszukiwać powołania do rodzicielstwa – bycia ojcem i matką – mówiła dr Wanda Półtawska na międzynarodowej konferencji o Naprotechnologii. In vitro „sprowadza człowieka do roli zwierzęcia” - uważa. ”. – Kobieta nie jest zwierzęciem hodowlanym. Chęć posiadania dziecka jest piękna, ale nie może się dokonywać drogą widzimisię kobiety i mężczyzny, bez rozpoznania rodzicielstwa jako powołania – powiedziała.

 

Konferencja Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgromadziła ginekologów i położników, obrońców życia, teologów i duchownych oraz instruktorów stosowania naprotechnologii.

Wielu młodych mężczyzn charakteryzuje postawa infantylizmu – stwierdziła dr Półtawska. Unikają oni podejmowania roli ojca. - Nie rozumieją bowiem swojego ciała, nie czują odpowiedzialności za nie – dodała.

„Jak wiele w poradniach rodzinnych spotykam rodziców młodego chłopaka, którzy lamentują, że teraz – kiedy już wie, że zostanie ojcem – musi się ożenić, a wcale tego nie chciał. Powinien natomiast myśleć, że zawsze jest potencjalnym ojcem” – stwierdziła Półtawska.

Współpracowniczka Jana Pawła II zaakcentowała teologiczny wymiar ciała.

Półtawska podkreślała, że w katolickiej nauce społecznej ciało ludzkie jest uważane za święte, ma swoje zadania zarówno w miłości, jak i w prokreacji. – Trzeba chcieć w to wierzyć, a więc wiara musi mieć oparcie w rozumie. Tak wielokrotnie mówił Jan Paweł II – przypomniała.

Półtawska argumentowała, że płciowość człowieka została precyzyjnie przewidziana w Bożym planie stworzenia. Człowiek jawi się bowiem na obraz Boga. Ciała kobiety i mężczyzny są zdeterminowane do łączenia się w dziele stworzenia. Z płciowości wynika zatem dar płodności. Ciało ma służyć transcendencji, przekazywaniu życia i miłości – stwierdziła.

To w determinacji płci należy poszukiwać powołania do rodzicielstwa – bycia ojcem i matką. Jednak ciało daje nie tylko szansę na obcowanie z Bogiem, ale i na współdziałanie z nim – przekonywała dr Półtawska. Bóg oddaje moc stwarzania w ręce samych ludzi. – Bóg nie stwarza ludzi bez samych ludzi – powiedziała.

„Ciało ludzkie nabywa godności ludzkiej. Jakkolwiek kiedyś rozsypie się w proch, od samego początku nosi w sobie zalążek wieczności. Człowiek nie wie, że jest nieśmiertelny, musi w to uwierzyć” – dodała dr Półtawska.

 

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2009032116534754