Metropolita Hilarion: Kościoły w awangardzie procesów społecznych

czw, 24 cze 2010, 15:26:25

Autor: Łukasz Godzwoń

- Pojednanie polsko-rosyjskie ma charakter religijny i historyczny – uważa przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego abp. Hilarion, który spotkał się dzisiaj z polskimi biskupami. Zdaniem metropolity, w historii obu naszych narodów "było wiele jasnych i ciemnych stron". 

Polski episkopat zabiega o wydanie dokumentu kościelnego, który byłby odpowiednikiem orędzia biskupów polskich i niemieckich z ubiegłego wieku.

Strona rosyjska zwraca uwagę na rozbieżności w widzeniu wydarzeń historycznych. Wyraża jednak wolę konsekwentnego podążania drogą pojednania.

Cerkwi rosyjskiej zależy na wspólnym froncie antyliberalnym, którego szczególnym protektorem jest abp. Hilarion. Jako metropolita Wiednia podejmował szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie głosu kościoła w Europie zachodniej. Mimo to Patriarcha Cyrl nie ma zamiaru spotkać się w najbliższym czasie z papieżem. Zapowiada jednak swój przyjazd do Polski.

Dla strony rosyjskiej wizyta w Polsce jest okazją do promocji antyliberalnej myśli prawosławnej.

Metropolita Hilarion, który jest przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego i najbliższym współpracownikiem zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi patriarchy Cyryla, zaprezentował w środę w Warszawie książkę patriarchy Cyryla pt. "Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii".

Publikacja ta zawiera wystąpienia i artykuły patriarchy Cyryla, odnoszące się do chrześcijańskiej wizji człowieka. Polemizuje on - jak podkreślił metr. Hilarion - z przedstawicielami neoliberalizmu, usiłującymi wykluczyć wartości chrześcijańskie z życia współczesnego społeczeństwa. Wskazuje też na konieczność dialogu ludzi różnych kultur i tradycji.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100624152625282