In vitro w ocenie judaizmu

śro, 2 lut 2011, 06:30:04

Autor: Teodor Lacher

Żydowskie prawo religijne nie ma jednoznacznego zdania na temat zapłodnienia in vitro (poza organizmem kobiety; dosłownie "w szkle"). W judaizmie pojawia się wiele stanowisk rozpatrujących szczegółowo tę metodę i jej konsekwencje. Nie sposób omówić ich tutaj.


Dominują trzy poglądy:


Bardzo poważne zastrzeżenia (choć nie halachiczny zakaz) budzą jednak takie przypadki stosowania techniki in vitro, gdy zapłodnione jajeczko kobiety zostaje umieszczone w macicy innej kobiety, która nie ma być później matką. Były Główny Rabin Wielkiej Brytanii Immanuel Jakobovits stwierdził: „Używanie innej kobiety jako »inkubatora«, a następnie odebranie jej dziecka, które nosiła i urodziła za opłatą, jest oburzającą degradacją macierzyństwa i obrazą ludzkiej godności” (Immanuel Jakobovits, Human Fertilization and Embryology – A Jewish View).

 

Ponieważ istnieją trzy, różniące się od siebie rozstrzygnięcia, decydujący głos ma konkretny rabin, rozpatrujący uwarunkowania szczegółowych przypadków, z którymi zwracają się do niego po radę osoby zainteresowane zapłodnieniem in vitro.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20110202063004295