Wnuczka Puszkina będzie kanonizowana

pon, 17 wrz 2012, 09:30:21

Autor: Gość serwisu

Białoruski Egzarchat Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego jest w trakcie przygotowań do kanonizacji hrabiny Natalii Woroncow-Weljaminowej – wnuczki wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina.

W bobrujskiej diecezji na Białorusi trwa kompletowanie informacji dotyczących jej życia i działalności, które dalej posłużą do opracowania żywota świętej. 3 grudnia minie 100 lat od śmierci hrabiny. Jest ona córką Aleksandra Puszkina, najstarszego syna rosyjskiego poety, i część życia spędziła w Bobrujsku. We wsi Telusza znajduje się ufundowana przez hrabinę świątynia pw. św. Mikołaja. Pod koniec XIX wieku wnuczka Puszkina otworzyła szkołę dla wiejskich dzieci i bibliotekę. Szkoła zapisała się w historii tych ziem porzez swoją wyjątkową działalność oświatową. Wypuściła ona w świat wielu ludzi wielkiego ducha – m.in biskupa, trzech księży i ​​pięciu świeckich, którzy zginęli za wiarę podczas bolszewickich prześladowań. Hrabina wspólnie z mężem wspierała materialnie i moralnie swoje najbardziej utalentowane uczennice. Pomagała im kontynuować naukę, w efekcie której zostawały nauczycielkami. Wiejska szkoła została zniszczona po rewolucji październikowej. Całe życie hrabiny było przepełnione dobroczynnością i przywiązaniem do prawosławia. Po jej śmierci w 1912 roku została pochowana we wsi Telusza, za ołtarzem wybudowanej przez siebie świątyni. Za dveri.bg/cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20111129093021147