O częstym przystępowaniu do Eucharystii. Wywiad z metropolitą Hilarionem

nie, 3 mar 2013, 00:28:03

Autor: Gość serwisu

- Zauważam, że tam, gdzie nie ma regularnego przystępowania do Eucharystii (priczaszczanija), gdzie ludzie podchodzą do Czaszy tylko w czasie wielkich świąt albo w jakichś wyjątkowych sytuacjach, ciężko jest, czy wręcz nawet niemożliwe, by utworzyć silną cerkiewną wspólnotę - mówi metropolita Hilarion Ałfiejew w wywiadzie udzielonym serbskiemu portalowi prawosławnemu.


Często wśród wiernych naszej Cerkwi pokutują dziwne przekonania w stosunku do Sakramentu Sakramentów – Świętej Eucharystii (Priczastia). W związku z tym, prezentujemy treściwy, rozwiewający różne wątpliwości wywiad z metropolitą Hilarionem z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego opublikowany na serbskim portalu pouke.org.


Władyko, jak często można i trzeba przystępować do Świętej Tajemnicy Eucharystii?

W swoich diecezjach i parafiach do nich należących, wszędzie staram się ogłosić i podkreślić, że podstawą życia duchowego chrześcijanina i podstawą życia cerkiewnej wspólnoty jest właśnie Eucharystia, Liturgia, Święte Priczastie.

Eucharystyczna pobożność to kamień węgielny, na którym buduje się każdą duchową wspólnotę. Zauważam, że tam, gdzie nie ma regularnego przystępowania do Eucharystii (priczaszczanija), gdzie ludzie podchodzą do Czaszy tylko w czasie wielkich świąt albo w jakichś wyjątkowych sytuacjach, ciężko jest, czy wręcz nawet niemożliwe, by utworzyć silną cerkiewną wspólnotę, ponieważ nie ma ona tego fundamentu, na którym mogłaby się budować. Bez tej podstawy nie jest możliwe tworzenie silnej rodziny, która jest wezwana do stanowienia „Małej Cerkwi”, albowiem może ona stać się nią tylko jeśli wszyscy członkowie rodziny regularnie przystępują do Eucharystii. Dlatego też w swoich kazaniach zawsze wzywam chrześcijan, by przystępowali do Eucharystii najczęściej, jak tylko mogą, i uważam, że właściwie każdy chrześcijanin ma prawo przyjąć Eucharystię na każdej Liturgii, w której uczestniczy. Oczywiście, pod warunkiem, że przestrzega on cerkiewnych kanonów, żyje w zgodzie z cerkiewnym kalendarzem i jego sposób życia odpowiada naturalnym normom, które ustaliła Cerkiew. Jeżeli te warunki są spełnione, wówczas nie ma żadnych przeszkód, by taka osoba przystępowała do Priczastia na każdej Liturgii. Słowa Chrystusa, które wygłasza kapłan: Bierzcie, jedzcie, oto Ciało Moje; Pijcie z niego wszyscy, bo to jest Moja Krew Nowego Przymierza; słowa diakona Z bojaźnią Bożą i wiarą przystąpcie, to słowa skierowane do wszystkich znajdujących się w świątyni, a nie tylko do jednej kategorii ludzi. Oczywiście, należy unikać skrajności i ważne jest, by człowiek, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, ze zrozumieniem przyjmował Święte Chrystusowe Tajemnice, by Priczastie nie przemieniło się w formalność czy rutynę, by człowiek często przystępujący nie popadł w odczucie nawyku w dostępowaniu tej największej Tajemnicy (Sakramentu). Ale, powtarzam, że częste i regularne priczaszczanie się musi być podstawą życia duchowego każdego chrześcijanina. Ciężko mi sobie wyobrazić moje życie bez przystępowania do Eucharystii choćby raz w tygodniu. W pewien sposób żyję od niedzieli do niedzieli, od jednego święta do drugiego. Tak naprawdę, Eucharystia daje siłę, by być chrześcijaninem.


Władyko, teraz pytanie o przepisy (prawiła). W rosyjskiej Cerkwi istnieje cała seria modlitw przed Eucharystią, którą trzeba przeczytać przed Jej przyjęciem. Jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejszy rytm życia, którym żyje większość ludzi, a szczególnie młodzież i uczniowie, wypełnić to prawiło jest dosyć trudno. W rezultacie, wielu nie przystępuje do Czaszy dlatego, że nie mogą w przepisany sposób przygotować się do Priczastia.

Po pierwsze, nie ma żadnego oficjalnego prawiła w Rosyjskim Kościele Prawosławnym, które by mówiło, co jest nakazane do przeczytania przed udziałem (Priczastiem) w Świętych Chrystusowych Tajemnicach. W modlitewnikach są modlitwy przed Świętym Priczastiem i to nimi trzeba się kierować. Myślę, że czytanie tych modlitw raz w tygodniu, w wigilię niedzieli, nie jest czymś, co zajmuje dużo czasu i wymaga wielkiego poświęcenia. Uważam, że również uczniowie, pracujący, a także wychowujący dzieci mogą znaleźć 20 minut, by przeczytać to prawiło (te modlitwy). Zamysł jest nie taki, by powiększać liczbę przepisanych modlitw, lecz by w odpowiedni sposób – duchowo – przygotować się do przyjęcia Świętych Tajemnic Chrystusowych. Bywa tak, że korzystniejsze jest przeczytanie jednej modlitwy, lecz kilka razy: powoli i ze zrozumieniem, niż przeczytanie całego modlitewnika, aby umysł był rozproszony i myśli latały w różnych kierunkach. Oprócz tego, istnieje praktyka czytania kanonu i akatystu przed Eucharystią. Są też tacy ojcowie duchowi (duchownicy), którzy tę praktykę ustanawiają dla swoich duchowych dzieci jako obowiązkową. Mówi się, że np. przed Eucharystią trzeba przeczytać minimum trzy kanony, jeden akatyst i jeszcze modlitwy przed priczaszczeniem. Ja się nie zgadzam z tymi wymaganiami. Po pierwsze, żadne cerkiewne przepisy ich nie przewidują: to tylko pobożna tradycja, która w żadnym cerkiewnym ustawie nie jest zapisana. A po drugie, jeśli dana osoba chce czytać kanony i akatysty i ma na to czas, to czytanie ich nie może przynieść nic innego jak korzyść, ale stawianie warunku przeczytania trzech kanonów, aby móc przystąpić do Eucharystii, uważam za bardzo błędne. W ten sposób tylko odpędzamy ludzi od Czaszy, pozbawiając ich rdzenia chrześcijańskiego życia, to jest Świętych Tajemnic Chrystusowych.


Władyko, istnieje jeszcze jedna praktyka: przed Priczastiem trzeba pościć trzy dni. Jeśli ktoś przystępuje do Eucharystii co niedziela, wypada, by pościł od środy do soboty włącznie. Dla wielu jest to niemożliwe.

Odpowiedź na to pytanie, jak i inne podobne mu pytania, trzeba znaleźć w typikonie (ustawie). Gdzie typikon przepisuje posty poza tymi, które ustanowiła Cerkiew? Nigdzie. Dla osoby, która rzadko przystępuje do Eucharystii, która nie pości, która jest daleka od Cerkwi, korzystnym jest, by pościła kilka dni przed Priczastiem. Ale, jeśli człowiek przestrzega postów, które ustanowiła Cerkiew, nie trzeba mu dodawać jakichkolwiek dodatkowych postów. Wszystkim tym, którzy regularnie przestrzegają postów, zaleciłbym, by każdej niedzieli i świątecznego dnia ze spokojnym sumieniem przystąpili do Świętej Eucharystii.

Z serbskiego na polski przetłumaczyła Dominika Kovačević

Cerkiew.pl/Zdjęcie: pravmir.ru

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20120102002803390