Święty ogień znów zapłonął w miejscu Zmartwychwstania

nie, 20 kwi 2014, 00:06:59

Autor: Jacek Lehr

Święty Ogień, symbolizujący Zmartwychwstanie Chrystusa, pojawił się w sobotę w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie po modlitwie w intencji cudu patriarchy Jerozolimy Teofila III i dziesiątków tysięcy pielgrzymów. W tym samym dniu został przewieziony do Warszawy.

Patriarcha Teofil przekazał ogień zgromadzonym w świątyni wiernym, w tym rosyjskiej delegacji, która dostarczyła go w specjalnej lampie z Jerozolimy do Moskwy.

Zanim Teofil III wszedł do kaplicy Bożego Grobu, gdzie modlił się o pojawienie się Świętego Ognia, wszystkie świecie i całe oświetlenie w bazylice zostały wygaszone. Ogień zszedł o godz. 13:55 czasu polskiego w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. O łaskę zejścia Św. Ognia modlił się Patriarcha Jerozolimy i Palestyny. Następnie Św. Ogień został samolotami przetransportowany do wielu państw, w tym po raz piąty do Polski, gdzie został przekazany zwierzchnikowi naszej Cerkwi, Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, po czym został rozwieziony do wielu prawosławnych parafii.

Delegacji poloskiej przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. Św.

Pierwsze wzmianki o zstępowaniu Św. Ognia w Grobie Zbawiciela w Jerozolimie pochodzą z IV w. Prawosławny Patriarcha (lub jego zastępca) otrzymuje Św. Ogień w Wielką Sobotę około południa. Cud Ognia nad Grobem Jezusa Chrystusa w Jerozolimie jest swoistym sakramentem obecności łaski Świętego Ducha w Cerkwi Prawosławnej. Fakt przyjmowania Św. Ognia w Grobie Bożym, gdzie nastąpiło Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wyłącznie przez prawosławnych, jest zjawiskiem bardzo wymownym. Jest to żywy dowód, niepodważalne świadectwo prawowierności i świętości Cerkwi Prawosławnej.

19 kwietnia 2014 roku, już po raz kolejny w historii PAKP staraniem ludzi dobrej woli  przywieziony  został do Warszawy. To wielkie wydarzenie było możliwe dzięki darczyńcom, którzy wraz z duchownymi udali się do Jerozolimy, by przywieźć to niezwykłe błogosławieństwo dla naszej Cerkwi.


Za: orthodox.pl/GłosRosji

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20140420000659110