Ekumeniczna Częstochowa

czw, 25 sty 2018, 13:31:51

Autor: Robert Kurpios

W dniach od 18 do 25 stycznia odbywa się w Częstochowie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym ekumenicznym spotkaniu wzięli udział  "pasterze'' różnych Kościołów chrześcijańskich: ks.mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko - augsburskiej, ks. radca Krzysztof Góral z parafii Kościoła Ewangelicko - reformowanego w Kleszczowie.

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: "Prawica Twoja wsławiła się mocą" ( Ks. Wyjścia 15, 6 ). Wspólna modlitwa rozpoczęła się mszą w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Homilię wygłosił arcybiskup Wacław Depo, o jedności i wzajemnym szacunku mówił ks. mitrat Drabiuk. Przekazał on również pozdrowienia od biskupa Atanazego - ordynariusza diecezji łódzko - poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Koniec mszy zwieńczyło " Błogosławieństwo Aaronowe".

W kościele byli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz wierni różnych konfesji. Do kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oprócz wyżej wymienionych, należy również parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, proboszczem jest w niej ks. Szczepan Rycharski.

W Gniazdowie k. Koziegłów funkcjonuje Starokatolicka Parafia Mariawitów. Zarządza nią ks. dr Tomasz Daniel Mames oraz Kosciół Chrześcijan Baptystów. Ta ważna inicjatywa ma przypominać chrześcijanom, że brak jedności i różnice między wyznaniami nie są dobrą sytuacją. Chrześcijaństwo powinno być wspólne.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20180125133151388