Rozłam w prawosławiu coraz głębszy. Bartłomiej "schizmatykiem"

śro, 24 paź 2018, 23:09:52

Autor: Jacek Lehr

Duchowni Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nie mogą teraz koncelebrować mszy razem z duchownymi Kościoła Konstantynopolitańskiego. Wierni natomiast nie mogą uczestniczyć w sakramentach celebrowanych w jego świątyniach. To decyzja synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który odbył się w Mińsku.

 

Rosyjski Kościół Prawosławny oficjalnie zerwał wszystkie stosunki z Patriarchatem Ekumenicznym z powodu ogłoszenia niezależności Kościoła Ukraińskiego od Moskwy. Oskarżono Patriarchat Konstantynopolitański o jaskrawe pogwałcenie kanonów: "Prawo kanoniczne wyraźnie wyznacza wzorzec postępowania na wypadek utrzymywania stosunków z rozłamowcami".

19 października Synod Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za granicą poparł stanowisko Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ogłosił, że zrywa dialog eucharystyczny z Patriarchatem Ekumenicznym. Orzeczono, że jego decyzje są nieważne i oskarżono patriarchat o wypaczenie koncepcji prawdziwego prawosławia.

Duchowni Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nie mogą w danym przypadku koncelebrować mszy razem z duchownymi Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, a wierni — uczestniczyć w sakramentach celebrowanych w jego świątyniach. Ten krok niweczy podstawową więź liturgiczną miedzy członkami lokalnych kościołów.

To zrodzi wiele problemów w Europie Zachodniej, gdzie cerkwie podległe Konstantynopolowi istnieją. Wśród nich znalazły się wszystkie czynne kościoły Stambułu i jeden w Antalyi, szereg kościołów w Grecji, w tym na Krecie, Dodekanez i Rodos, a także kościoły w Atenach. Niebawem rozłam może rozszerzyć się na kanoniczne terytorium Greków i Serbów, którzy mają przed oczami przykład Macedońskiego Kościoła Prawosławnego

Patriarchat Ekumeniczny sprawuje władzę za pośrednictwem Soboru Powszechnego, który podejmuje decyzje kolegialnie. Nie ma w nim nikogo, kto mógłby sprawować władzę zgodnie z zasadą kierownictwa jednoosobowego — przypomina rosyjska cerkiew. Patriarcha Bartłomiej usiłuje teraz wnieść do Kościoła Prawosławnego obcą jej zasadę papizmu, która pozwoliłaby mu dyktować swoją wolę innym lokalnym kościołom.

Rosyjski Kościół Prawosławny (RCP) orzekł, że Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej jest schizmatykiem. Powiedział o tym przewodniczący Departamentu Stosunków Zewnętrznych Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu, metropolita wołokołamski Hilarion na kanale telewizyjnym Rossija-24.

"Przez to, że patriarcha Konstantynopola uznał schizmatyków, sam dołączył do schizmy. Tak działają kanony kościelne" — wyjaśnił.

Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego unieważnił akt z XVII wieku o przekazaniu metropolii kijowskiej pod jurysdykcję Moskwy. Niedługo po tym patriarcha Filaret przekazał, że zamierza w najbliższym czasie zwołać sobór zjednoczeniowy, na którym ma zostać powołany kościół państwowy.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który wymógł na "Konstantynopolu" autokefalię dla Ukrainy jeszcze zanim został głową państwa, odwiedzał świątynie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, a nawet osobiście uczestniczył w nabożeństwach.

"Mamy zdjęcie, na którym prezydent Petro Poroszenko, nie będąc jeszcze prezydentem, bierze udział w nabożeństwie: jest ubrany w komżę, a służba odbywa się w kanonicznym kościele Moskiewskiego Patriarchatu, to jest klasztor joniński. Jest jeszcze inne zdjęcie — gdzie on, juz jako prezydent, przyjmuje sakrament z rąk biskupa greckokatolickiego. Dlatego nie wiemy, jaką religię wyznaje Poroszenko, czy jest on prawosławny, czy jest grekokatolikiem" — powiedział metropolita Hilarion z Moskwy.

Według metropolity Hilariona jest to prywatna sprawa Poroszenki, czy należy do tej czy innej cerkwi, ale "nie jego prywatną sprawą zmieniać strukturę kanonicznej cerkwi" i ingerować w jej sprawy.

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20181024230952691