Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Czy ewangelia przedstawia prawdę o Piłacie?
 |  Wersja do druku
Grzegorz
 styczeń 05 2009 19:11  (Czytany 1085 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/20/08
Postów:: 122

Tu chciałem przenieść dyskusję o prawdziwości przekazu ewangelicznego dotyczącego Piłata z wątku http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&showtopic=170401
Proponowałbym po pierwsze dokładnie ustalić co wiemy o Poncjuszu Piłacie z przekazów historycznych.

===

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Arek_Sz
 styczeń 05 2009 19:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/08
Postów:: 460

Quote by Grigori: Tu chciałem przenieść dyskusję o prawdziwości przekazu ewangelicznego dotyczącego Piłata z wątku http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&showtopic=170401
Proponowałbym po pierwsze dokładnie ustalić co wiemy o Poncjuszu Piłacie z przekazów historycznych.


To napisał Grigori - u mnie nie widać, więc myślę, że u innych także...W 26 roku został przez cesarza Tyberiusza mianowany prefektem Judei (tytuł prokuratora to anachronizm; urząd prokuratora Judei pojawił się dopiero w 44 roku) jako następca Waleriusza Gratusa. Piłat objął ten urząd jako protegowany Sejana. Kilkakrotnie popadł w konflikt ze swoimi poddanymi - sporne okazały się: wniesienie sztandarów z wizerunkiem cesarza do twierdzy Antonii na początku rządów, umieszczenie tarcz w pałacu Heroda prawdopodobnie w 32 roku i budowa akweduktu jerozolimskiego z funduszu świątynnego. W 36 roku stłumił powstanie Samarytan. Krótko potem został pozbawiony stanowiska przez Lucjusza Witeliusza. Dalsze losy nie są znane. Wiadomo jedynie, że zmarł najprawdopodobniej śmiercią naturalną.

Był żonaty; jego żona nazywała się Klaudia Prokula.

Główne źródła do losów historycznego Piłata to: Dawne dzieje Izraela i Wojna żydowska Józefa Flawiusza, tekst Filona z Aleksandrii Poselstwo do Gajusza, Nowy Testament oraz Roczniki Tacyta.

W roku 1961, odkryto łacińską inskrypcje na bloku wapiennym na wykopalisku archeologicznym starożytnego amfiteatru w Cezarei Nadmorskiej, stolicy prowincji Judei. Wyryte były na nim uszkodzone dedykacje Piłata. Jego tytuł brzmiał "prefekt" (praefectus) a więc Tacyt był w błędzie nazywając go prokuratorem.[1] Pierwsi gubernatorzy Judei byli rangi prefekta, dopiero od Kuspiusza Fadusa w 44 nosili tytuł prokuratora (procurator). Inskrypcja znajduje się obecnie w Muzeum Izraela w Jerozolimie, gdzie jej numer katalogowy to AE 1963 no. 104. Jej wymiary to 82 cm x 65 cm (2'.7") x (2'.1"). Datowana jest na 26-27 i została odnaleziona przez grupę prowadzoną przez Antonio Frova. Jest to jedyne znalezisko archeologiczne z inskrypcją wzmiankującą Poncjusza Piłata.

Niedostatek informacji o Piłacie uzupełnia legenda. Powstała legenda dotycząca jego osoby, chrześcijanie chcieli dowiedzieć się więcej niż mówi kanon biblijny. Euzebiusz (w dziele "Historia Ecclesiae", księga II: 7) cytuje wczesne pismo apokryficzne bez nazwy mówiące, że Piłat doświadczył szeregu niepowodzeń za panowania cesarza Kaliguli (37 - 41), po czym został wygnany do Galii. Możliwe, że popełnił samobójstwo we Vienne. Inne - mniej wiarygodne - źródła (dzieło "Mors Pilati" - "Śmierć Piłata") wspominają, że ciało byłego prokuratora zostało wrzucone do Tybru, lecz "wody były wzburzone przez złe duchy, że ciało dopłynęło do Vienne i zatonęło w Rodanie". Do dziś można w tym mieście ujrzeć monument zwany "Grobowcem Piłata". Gdy wody Rodanu wyrzuciły zwłoki na brzeg, zostały znów porwane przez wodę i zatonęły w Jeziorze Genewskim. Jego ostatecznym celem miał być opuszczony górski staw. Staw ten, według późniejszej tradycji, znajdował się na szczycie góry nazwanej Pilatus (Pileatus czyli pokryty chmurami), niedaleko Lucerny. W każdy Wielki Piątek ciało Piłata wynurza się z wód i obmywa ręce.

Istnieje jeszcze wiele legend o Piłacie w kulturze narodowej Niemiec, gdzie jego śmierć jest przedstawiana w niezwykle udramatyzowanym cyklu sztuk misteryjnych pochodzącym z Kornwalii ("Ordinalia").

A'la Wikipedia - pominąłem opisy biblijne i to jaką rolę w nich znaczy, bo to mniej więcej znamy...

===

Sercem można tak samo kochać jak i nienawidzić... ФΩΣ - ΖΩΗ OAZOWICZ
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Grzegorz
 styczeń 05 2009 19:32   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/20/08
Postów:: 122

Zacząłbym od tego że Józef Flawiusz opisał w "Wojnie Żydowskiej" i "Starożytnościach" incydenty:
Raz jak to Piłat kazał wprowadzić godła wojskowe do świątyni, przez co przychodziły do niego delegacje Żydów i domagały się ich wyprowadzenia, a on zagroził im śmiercią jak nie dadzą mu spokoju, ci odparli, że wolą zginąć, więc wyprowadził godła, a ich puścił wolno.

Drugi raz gdy użył skarbu świątynnego na budowę akweduktu, tłum Żydów był wściekły na niego i stłumił rozróbę wysyłając żołnierzy po cywilnemu z kijami na nich.

===

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Grzegorz
 styczeń 05 2009 19:37   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/20/08
Postów:: 122

Uuuał postarałeś się Arek, a ja wysłałem już post z tym tekstem. Przydałoby się żeby w dyskusję włączył się MM bo on jest chyba najkompetentniejszy jeśli chodzi o te sprawy.

===

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana