Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Anioły
 |  Wersja do druku
Angelika Mojeścik
 styczeń 19 2010 22:53  (Czytany 6815 razy)  
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231


Witam.

Od niedawna zaczęłam interesować się Aniołami,zwłaszcza Aniołami Stróżami.

Mam kilka pytań dotyczących właśnie Ich:

-Czy jest możliwość kontaktu ze swoim Aniołem Stróżem wyłączając modlitwę?

-Czy Anioł opiekujący się nami może się zbuntować??

-Czy po śmierci nasz Anioł Stróż pozostaje z nami-czy ma misję opiekowania się nastepnym człowiekiem ?

-Czy nasz Anioł np.taka sytuacjaRazzrzebywamy na ziemi na której ,,przebywają duchy(złe),czy jeżeli taki zły duch chce nam coś zrobić(krzywdę)-to nasz Anioł może nas od niego ochronić ?Bardzo dziekuje i pozdrawiam...

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Matija
 styczeń 20 2010 14:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/13/05
Postów:: 857

Quote by: paraklet


Witam.

Od niedawna zaczęłam interesować się Aniołami,zwłaszcza Aniołami Stróżami.

Mam kilka pytań dotyczących właśnie Ich:

-Czy jest możliwość kontaktu ze swoim Aniołem Stróżem wyłączając modlitwę?

-Czy Anioł opiekujący się nami może się zbuntować??

-Czy po śmierci nasz Anioł Stróż pozostaje z nami-czy ma misję opiekowania się nastepnym człowiekiem ?

-Czy nasz Anioł np.taka sytuacjaRazzrzebywamy na ziemi na której ,,przebywają duchy(złe),czy jeżeli taki zły duch chce nam coś zrobić(krzywdę)-to nasz Anioł może nas od niego ochronić ?Bardzo dziekuje i pozdrawiam...Uprzedziłaś mnie trochę Smile Właśnie myślałem o zgłębieniu tego tematu i dyskusji na forum, ale w oparciu o KKK.
Czyli coś w rodzaju wspólnej medytacji nad tekstem KKK ewentualnie w oparciu o hagiografie.

Więc może załączę to co KKK mówi o aniołach, jako pozycja wyjściowa :

I. Aniołowie

Istnienie aniołów - prawda wiary

328 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

Kim są aniołowie?

329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "<<Anioł>> oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem" 163 . W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).

330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi 164 i nieśmiertelnymi 165 . przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały 166 .

Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami"

331 Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim..." (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: "Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1, 16). W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: "Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1, 14).

332 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia 167 i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski 168 , chronią Lota 169 , ratują Hagar i jej dziecko 170 , powstrzymują rękę Abrahama 171 , pośredniczą w przekazywaniu Prawa 172 , prowadzą lud Boży 173 , zwiastują narodziny 174 i powołania 175 , towarzyszą prorokom 176 . Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa 177 .

333 Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg "wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży" (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła: "Chwała Bogu..." (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie 178 , służą Mu na pustyni 179 , umacniają Go w agonii 180 i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół 181 , jak kiedyś Izraela 182 . Aniołowie także "ewangelizują", głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia 183 i Zmartwychwstania 184 Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają 185 , służąc Mu podczas sądu 186 .

Aniołowie w życiu Kościoła

334 W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów 187 .

335 W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga 188 ; przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej (w Supplices Te rogamus... - "Pokornie Cię prosimy..." z Kanonu rzymskiego, w pieśni In paradisum deducant te angeli... - "Niech aniołowie zawiodą cię do raju...", w liturgii pogrzebowej lub w "Hymnie cherubinów" w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).

336 Życie ludzkie od dzieciństwa początku 189 aż do zgonu śmierci 190 jest otoczone opieką 191 i wstawiennictwem 192 aniołów. "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia" 193 . Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.oraz info o upadłych:

II. Upadek aniołów

391 Do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu 253 . Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć 254 . Pismo święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem 255 . Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi" 256 .

392 Pismo święte mówi o grzechu tych aniołów 257 . Ich "upadek" polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: "tak jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem kłamstwa" (J 8, 44).

393 Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci" 258 .

394 Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że "od początku był on zabójcą" (J 8, 44), a nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej Mu przez Ojca 259 . "Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła" (1 J 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe w konse-kwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu.

395 Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody - natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej - dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28).

Na podstawie tego, znajdziesz Parakletko odpowiedź przynajmniej na część Twoich zapytań.
Anioł zbuntować się nie może. [393] Jako czysty duch raz decyduje, i decyzji zmienić nie może, bo nie dokonuje sie w nim zmiana w kategoriach ludzkich (zdobycie większej wiedzy nie możliwe, brak czynnika emocjonalnego itd.).

Ochrona przed atakami złego to jedno z głównych zadań. Patrz modlitwa do Anioła Stróża oraz punkt 336.

Nie rozumiem pytania pierwszego. No bo jaka inna niby komunikacja, przez maila? Big Grin

Mam na oku bardzo fajny kawałek o aniołach, postaram sie go zdobyć, bazuje na doświadczeniu mistycznym, i myślę ze wiele ujaśnia i dobry materiał do dyskusji i dzielenia. Wkrótce wrzucę.

===

Albo Jezus, albo śmierć... Jezus! :D
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert
 styczeń 20 2010 15:10   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: paraklet


-Czy jest możliwość kontaktu ze swoim Aniołem Stróżem wyłączając modlitwę?

-Czy Anioł opiekujący się nami może się zbuntować??

-Czy po śmierci nasz Anioł Stróż pozostaje z nami-czy ma misję opiekowania się nastepnym człowiekiem ?

-Czy nasz Anioł np.taka sytuacjaRazzrzebywamy na ziemi na której ,,przebywają duchy(złe),czy jeżeli taki zły duch chce nam coś zrobić(krzywdę)-to nasz Anioł może nas od niego ochronić ?


Tu chyba najwiecej moga wyjasnic kolorowanki religijne...

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Morzan
 styczeń 20 2010 17:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/16/05
Postów:: 243


Ja wiem odpowiedź na jedno pytanie. Tylko nie za bardzo jeszcze nie wiem o co ci chodziło pisząc modlitwa. A jak komunikujesz się z innymi ludźmi? oczywiście to co matija napisał że maila czy komórki anioł stróż nie ma ale wszystkie inne formy komunikacji oczywiście. Też nie rozumiem tego pytania. Anioł stróż jest zawsze obok ciebie, tak jak zresztą Bóg, który co więcej jest w Tobie. Chcesz się z nim "komunikować" to po prostu otwórz usta albo wyraź co masz do przekazania myślą. Czy anioł może nas obronić, gdy demon zechce nam uczynić coś złego? Anioł jest ograniczony tylko właściwie trzema rzeczami: naszą wiarą, naszą wolą i Bożą wolą. Na pewno nie ogranicza go moc demona.

pozdrawiam

===

"poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli" JEZUS
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 20 2010 21:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Ech wy ...aniołki dwa założyciele wątku Big Grin
Nie podzielam waszego zainteresowania aniołami, kiedyś modliłem się do anioła stróża, modlitwą dziecka (chyba każdy ją zna) i była pomocna
dużo później zacząłem tą modlitwę wykorzystywać, gdy przychodziły jakieś nocne (bardzo delikatne) niepokoje - zazwyczaj pomagało
teraz gdy zdeklarowałem się świadomie i dobrowolnie, że Jezus jest moim Panem (akt zawierzenia) tylko jego opiece powierzam się w trudnych chwilach i jest to w 100% skuteczne.
Modlę się do Boga i jego proszę o pomoc a czy pośle mi do pomocy anioła czy świętego czy jeszcze kogoś innego to już Szefa decyzja.
Tradycja często obok anioła stróża przedstawia z drugiej strony naszej osoby anioła upadłego ... ja nie mam daru rozeznania aniołów, nie jestem dobry w "badaniu duchów" więc lepiej nie gadać za dużo ....nie wiadomo z kim Twisted Evil
wiele o aniołach w tym ciekawe linki znajdziecie tu:
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&amp;showtopic=155162&amp;highlight=%20wiecie%20o%20anio%B3ach

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Angelika Mojeścik
 styczeń 20 2010 22:18   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Smile cieszy mnie zainteresowaniem tematu - ale to nie ja zadałam te pytania tylko osoba która wysłała je do redakcji Smile ja tylko opublikowałam - wiec nie wiem o jaki kontakt chodziło...


chociaż z przyjemnością pogadałabym sobie ze swoim aniołem stróżem w 4 oczy Smile

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert
 styczeń 22 2010 14:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Anioly to herezja, ktora Kosciol podtrzymuje ze wzgledu na wzmianki o nich w Biblii, jak i to, ze sam Jezus o nich wspomnial (choc ja uwazam, ze nie mowil o prawdziwych aniolach).
Dziwne jest, ze niektorym chrzescijanom nie wystarczy opieka Jezusa, czy Boga w ogolnosci. Musza sie jeszcze uciakac do hipotetycznych i mocno watpliwych postaci jak Aniolowie Strozowie. Wink
Dziwne jest tez, ze ludzie sa tak diametralnie rozni. Sa jednostki wybitne, jak Einstein, Pauli, czy JP2, a sa tez ludzie, ktorzy sie zastanawiaja jak sie skontaktowac z Aniolem Strozem przypisanym do swojej osoby...
Myslisz Paraklet, ze np. Benedykt XVI tez sie nad tym zastanawia? Bo ja go cenie troche bardziej...

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Matija
 styczeń 22 2010 15:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/13/05
Postów:: 857

Quote by: suration

Anioly to herezja, ktora Kosciol podtrzymuje ze wzgledu na wzmianki o nich w Biblii, jak i to, ze sam Jezus o nich wspomnial (choc ja uwazam, ze nie mowil o prawdziwych aniolach).
Dziwne jest, ze niektorym chrzescijanom nie wystarczy opieka Jezusa, czy Boga w ogolnosci. Musza sie jeszcze uciakac do hipotetycznych i mocno watpliwych postaci jak Aniolowie Strozowie. Wink
Dziwne jest tez, ze ludzie sa tak diametralnie rozni. Sa jednostki wybitne, jak Einstein, Pauli, czy JP2, a sa tez ludzie, ktorzy sie zastanawiaja jak sie skontaktowac z Aniolem Strozem przypisanym do swojej osoby...
Myslisz Paraklet, ze np. Benedykt XVI tez sie nad tym zastanawia? Bo ja go cenie troche bardziej..."Herezja" ta powstała na długo przed zaistnieniem Kościoła, i jest podtrzymywana nie dlatego, że gdzieś tak pisze, ale na skutek przekazywanego Objawienia (proroctwa, apokalipsy). Muzułmanie są religią księgi, uważają ją za dar z nieba. Zydzi i chrześcijanie mówią, o etapie przedliterackim bazującym na doświadczeniu i przekazywanym w Tradycji. Więc odwoływanie się "bo tak pisze w Biblii" jest niebezpiecznym skrótem, szczególnie na tym forum.

Na jakiej podstawie uważasz, że Jezus nie miał na myśli tych duchów, gdy o nich mówił?
Jeśli nie o prawdziwych aniołach, to o jakich? PŚ bierze anioły dosłownie, w przeciwieństwie do wspólczesncyh tendencji new age'owskich i różnych form magicznego myślenia.

Czy opieka Boga nie starczy?
Smile Jest coś takiego w świecie jak piękno. Nie wszystko jest konieczne, a jest. Na swiecie nie muszą istnieć wodospady, góry, kwiaty i słońce. Świat mógłby wyglądać zupelnie inaczej. Ale taki był zamysł. Bóg chciał posłużyć się aniołami, ale też innymi ludźmi w swoim planie zbawczym.

Trzecim zdaniem od końca stawiasz teze, że ktoś zastanawiający się na komunikacją z aniołem jest WYBITNY INACZEJ. Hmm... antonimem wybitnego jest : przeciętny, głupi, małoznaczący..To miałeś na myśli?
"Dziwne" tezy stawiasz. Zresztą nie wiesz sam, ile czasu poświecił B16 czy JP2 na angelologię.

===

Albo Jezus, albo śmierć... Jezus! :D
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert
 styczeń 22 2010 16:25   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: Matija


Na jakiej podstawie uważasz, że Jezus nie miał na myśli tych duchów, gdy o nich mówił?
Jeśli nie o prawdziwych aniołach, to o jakich? PŚ bierze anioły dosłownie, w przeciwieństwie do wspólczesncyh tendencji new age'owskich i różnych form magicznego myślenia.


Jesli faktycznie byl Trzecia Osoba Boza, to mowil o nich w przenosni (bo nie istnieja przeciez). Jesli byl tylko czlowiekiem, to nie wiedzial o czym mowi (bo nie istnieja przeciez).

Nie wszystko jest konieczne, a jest. Na swiecie nie muszą istnieć wodospady, góry, kwiaty i słońce.

Zmartwie Cie. Jesli my mamy istniec, to musza istniec Slonce, kwiaty itd. One nie istnieja po to, zeby "bylo pieknie".

Trzecim zdaniem od końca stawiasz teze, że ktoś zastanawiający się na komunikacją z aniołem jest WYBITNY INACZEJ. Hmm... antonimem wybitnego jest : przeciętny, głupi, małoznaczący..To miałeś na myśli?

Jesli ktos traci czas na zastanawianie sie nad takimi rzeczami, to tylko potwierdza moja teze, ze ludzie sa bardzo rozni.

"Dziwne" tezy stawiasz. Zresztą nie wiesz sam, ile czasu poświecił B16 czy JP2 na angelologię.[/p]

Nie wiem ile czasu spedzili JP2 i B16 na nawiazaniu lacznosci ze swoimi Aniolami Strozami. Mam nadzieje, ze niewiele.

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 22 2010 17:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

suration
Nie wypowiadaj się na tematy, w kórych jesteś niedokształcony.
Ostatni post (ten o trzeciej osobie) to bardzo udana próba zdyskredytowania samego siebie

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Robert
 styczeń 22 2010 18:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: medieval_man

suration
Nie wypowiadaj się na tematy, w kórych jesteś niedokształcony.
Ostatni post (ten o trzeciej osobie) to bardzo udana próba zdyskredytowania samego siebie


Nie rozumiem o co Ci chodzi. Natomiast rozumiem, ze Tobie udalo sie nawiazac lacznosc ze swoim aniolem. Mozesz podac szczegoly?

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 22 2010 19:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Naprawdę nie rozumiesz?
Po kolei:


Quote by: suration

Jesli faktycznie byl Trzecia Osoba Boza, to mowil o nich w przenosni (bo nie istnieja przeciez). Jesli byl tylko czlowiekiem, to nie wiedzial o czym mowi (bo nie istnieja przeciez).


Po pierwsze: nie byl nigdy Trzecią Osobą - tego uczą nawet w przedszkolach katolickich
Po drugie: to Ty uważasz, że mówił o nich w przenośni. Wystarczy podsatwowa wiedza biblijna, żeby wiedzieć, ze nigdy nikt w judaizmie nie uważał, że aniolowie to przenośnia
Po trzecie: kłania się nieznajomość dogmatu o obecności dwóch natur w Jezusie: boskiej i ludzkiej, oraz wiedzy boskiej i wiedzy ludzkiej

Quote by: suration


Zmartwie Cie. Jesli my mamy istniec, to musza istniec Slonce, kwiaty itd. One nie istnieja po to, zeby "bylo pieknie".


Tu zasadniczo i powierzchownie masz rację. Nie chcę wglębiać sie w teologię piękna. Odsyłam do Oliviera Clementa.
Quote by: suration


Jesli ktos traci czas na zastanawianie sie nad takimi rzeczami, to tylko potwierdza moja teze, ze ludzie sa bardzo rozni.


Ładnie powiedziane, taka sprytna ucieczka od: niektórzy sa głupi. Boisz się swoich przekonań?
Quote by: suration


Nie wiem ile czasu spedzili JP2 i B16 na nawiazaniu lacznosci ze swoimi Aniolami Strozami. Mam nadzieje, ze niewiele.


Na to nie mam argumentu, poza wzruszeniem ramionami: Stwierdzenie: "Mam nadzieje, ze niewiele" świadczy, że nie tylko nie rozumiesz nauki o Aniołach, ale nie znając ją z góry odrzucasz. Tak jak wieśniak, który je tylko to, co jadł jego ojciec i dziad. (Sorry za mięsne porównanie)
Owszem, tak można. Tylko do niczego nie prowadzi.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Robert
 styczeń 22 2010 19:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Po pierwsze: nie byl nigdy Trzecią Osobą - tego uczą nawet w przedszkolach katolickich
Po drugie: to Ty uważasz, że mówił o nich w przenośni. Wystarczy podsatwowa wiedza biblijna, żeby wiedzieć, ze nigdy nikt w judaizmie nie uważał, że aniolowie to przenośnia
Po trzecie: kłania się nieznajomość dogmatu o obecności dwóch natur w Jezusie: boskiej i ludzkiej, oraz wiedzy boskiej i wiedzy ludzkiej

Ja to wszystko wiem. Zwyczajnie wyrazilem sie nieprecyzyjnie, a wlasciwie troche niedbale. Bede sie staral w przyszlosci nie pozostawiac Ci mozliwosci czepiania sie slowek... Wink

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 22 2010 19:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: suration

Ja to wszystko wiem. Zwyczajnie wyrazilem sie nieprecyzyjnie, a wlasciwie troche niedbale. Bede sie staral w przyszlosci nie pozostawiac Ci mozliwosci czepiania sie slowek... WinkCiekawe - wiesz jedno, piszesz drugie.
Może jednak trzymaj się tego, co wiesz?
Istnienie Aniołów jest w chrześcijaństwie niepodważalne. W gruncie rzeczy to nie znam chyba ani jednego chrześcijanskiego wyznania, ktore byłoby tego samego zdania, co Ty, że aniołowie to przenosnia.
A Ty znasz?
Jestem ciekawy...

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Robert
 styczeń 22 2010 23:05   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: medieval_man

Istnienie Aniołów jest w chrześcijaństwie niepodważalne. W gruncie rzeczy to nie znam chyba ani jednego chrześcijanskiego wyznania, ktore byłoby tego samego zdania, co Ty, że aniołowie to przenosnia. A Ty znasz? Jestem ciekawy...


Twoja ciekawosc jest wynikiem niewielkiej zlosliwosci jedynie...
Zamiast w to brnac, odpowiem Paraklet na jedno pytanie, zgodnie z moja wiedza o chrzescijanstwie. Mozesz to pozniej zweryfikowac.

-Czy Anioł opiekujący się nami może się zbuntować??

Nie. Historia Nieba rozegrala sie poza czasem i juz zaden kolejny bunt nie jest mozliwy.

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Pastor
 styczeń 23 2010 01:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/05/07
Postów:: 501

Quote by: suration
Historia Nieba rozegrala sie poza czasem

To też jest ciekawa sprawa. Każde stworzenie ma swój początek, Anioły także, ale o jakim początku tu mowa skoro nie ma czasu coby ten początek w nim umieścić. Potrafi to ktoś wyjaśnić?

===

Rzeczywistość należy do Chrystusa. (Kol 2,17) U Jego boku cały kosmos wyruszy w bój przeciw głupocie. (Mdr 5,17-20)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Atheos
 styczeń 23 2010 14:14   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/16/09
Postów:: 11

Quote by: pijany+pastor

Quote by: suration
Historia Nieba rozegrala sie poza czasem

To też jest ciekawa sprawa. Każde stworzenie ma swój początek, Anioły także, ale o jakim początku tu mowa skoro nie ma czasu coby ten początek w nim umieścić. Potrafi to ktoś wyjaśnić?


to jaki jest "tzw" początek Boga?
co było przed nim?

===

Ponieważ Niewidzialny Różowy Jednorożec jest niewidzialny, nie można dowieść, że nie istnieje.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 23 2010 15:16   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Atheos

Quote by: pijany+pastor

Quote by: suration
Historia Nieba rozegrala sie poza czasem

To też jest ciekawa sprawa. Każde stworzenie ma swój początek, Anioły także, ale o jakim początku tu mowa skoro nie ma czasu coby ten początek w nim umieścić. Potrafi to ktoś wyjaśnić?


to jaki jest "tzw" początek Boga?
co było przed nim?Masz zadawać głupawe pytania to znajdź sobie głupawych rozmówców.

Na pytania z poziomu przedszkola nie odpowiadamy: to minimum tego, co jest wymagane, żeby rozmawiać.

A żeby Cie nie zrazić: pojęcie "Bóg" zakłada, że taka istota nie jest od niczego i nikogo zależna. A więc nie ma początku i konca, bo byłaby w ten spsoób podporządkowana pewnemu systemowi.
No chyba, że rozmawiamy o różnych Apollach czy Quetzalkoatlach - ale to nie na tym forum

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Robert
 styczeń 23 2010 20:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: medieval_man

Istnienie Aniołów jest w chrześcijaństwie niepodważalne. W gruncie rzeczy to nie znam chyba ani jednego chrześcijanskiego wyznania, ktore byłoby tego samego zdania, co Ty, że aniołowie to przenosnia...


Jak bym zakladal swoj kosciol, to moglby miec podloze chrzescijanskie, ale dla aniolow by tam miejsca nie bylo...

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 23 2010 21:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: suration

Quote by: medieval_man

Istnienie Aniołów jest w chrześcijaństwie niepodważalne. W gruncie rzeczy to nie znam chyba ani jednego chrześcijanskiego wyznania, ktore byłoby tego samego zdania, co Ty, że aniołowie to przenosnia...


Jak bym zakladal swoj kosciol, to moglby miec podloze chrzescijanskie, ale dla aniolow by tam miejsca nie bylo...


czyli nie byłoby tam miejsca i dla Pisma świętego.
Rozumiem, że To Twoja opinia, ale nie nazywaj tego chrześcijaństwem. Z uczciwości.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Robert
 styczeń 24 2010 00:06   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: medieval_man

czyli nie byłoby tam miejsca i dla Pisma świętego.
Rozumiem, że To Twoja opinia, ale nie nazywaj tego chrześcijaństwem. Z uczciwości.


Dlatego napisalem o podlozu chrzescijanskim. Nie mialbym prawa zaakceptowac nauk Jezusa i jednoczesnie odrzucic wiare w istnienie tworow zwanych aniolami?

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Matija
 styczeń 25 2010 16:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/13/05
Postów:: 857Nie wszystko jest konieczne, a jest. Na swiecie nie muszą istnieć wodospady, góry, kwiaty i słońce.

Zmartwie Cie. Jesli my mamy istniec, to musza istniec Slonce, kwiaty itd. One nie istnieja po to, zeby "bylo pieknie".

Podstawy filozoficzne się kłaniają. Materia pierwsza...
Tylko Bóg jest bytem koniecznym. Wszystko inne nie musi istnieć, a jeśli w przyrodzie jakiś element istnieje w zależności od innych, to ta zależność nie jest zasadą konieczną, ale też ustanowieniem Bożym.

Świat w którym żyjemy, mógł równie dobrze wyglądać jak olbrzymia, skończona, biała kartka papieru i po nim w dwuwymiarze poruszają się czarnobiali "ludzie". Wszystkie zależności i zasady będące w przyrodzie, prawo natury jest stworzeniem Boga. Jeśli nadajemy temu światu status konieczności, to wchodzimy w jakiś rodzaj panteizmu i odbieramy Bogu władzę ingerencji i samostanowienia o swoim stworzeniu. To jest ograniczanie Boga.

To, że lód topnieje powyżej 0 stopni Celsjusza zawsze, to prawo które nie musiało być.
To, że organizmy żywe potrzebują Słońca, a nawet fakt, że gdyby zabrakło pszczół to w ciągu paru miesięcy ziemia stałaby się wymarła - to też jest zależność, która JEST, ale równie dobrze mogłoby tej zasady nie być. Materia mogłaby się z woli Boga zupełnie inaczej organizować. To On ustala zasady, a nie podporządkowuje się im.

Prawda, że jeśli zasady rządzące światem postawi się ponad Bogiem, to kwiaty i Słońce są koniecznie "dosłownie i powierzchownie" Wink Ale Bóg nie byłby wtedy Bogiem.

I w tym w moich oczach przejawia się piękno stworzonego świata, że nigdy nie dojdziemy do granic tego piękna. Człowiek w stosunku do kosmosu,jest jak ziarnko piasku na wybrzeżu Afryki. Ale dla tego ziarnka Bóg podarował Afrykę... i jeszcze więcej.

T

===

Albo Jezus, albo śmierć... Jezus! :D
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Maciej Pasternak
 styczeń 29 2010 14:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/26/03
Postów:: 1153

Bo z całym szacunkiem dla aniołów: jak coś chcesz od armii, to rozmawiasz z WODZEM, a nie z szeregowcem. Zwracasz się do Tego, kto rozkazy wydaje, a nie do tego, kto je otrzymuje, bo on i tak bez rozkazu nic nie może.

===

Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 29 2010 15:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Maciek

Bo z całym szacunkiem dla aniołów: jak coś chcesz od armii, to rozmawiasz z WODZEM, a nie z szeregowcem. Zwracasz się do Tego, kto rozkazy wydaje, a nie do tego, kto je otrzymuje, bo on i tak bez rozkazu nic nie może.


chyba, że dowódca wyznaczył ci kogoś na przybocznego?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Maciej Pasternak
 styczeń 29 2010 15:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/26/03
Postów:: 1153

Quote by: medieval_man

Quote by: Maciek

Bo z całym szacunkiem dla aniołów: jak coś chcesz od armii, to rozmawiasz z WODZEM, a nie z szeregowcem. Zwracasz się do Tego, kto rozkazy wydaje, a nie do tego, kto je otrzymuje, bo on i tak bez rozkazu nic nie może.


chyba, że dowódca wyznaczył ci kogoś na przybocznego?Hm... Ale wtedy mogę co najwyżej poprosić, a on i tak musi to skonsultować z przełożonym. Przynajmniej tak jest w mojej firmie. Smile

===

Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Angelika Mojeścik
 styczeń 29 2010 18:49   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

a co my innego robimy?

Anioł to nie złota rybka - działa tylko z rozkazu Boga Smile
Jako Katoliczka nigdy nie zwracałam się do mojego stróża inaczej niż przez prośbę. Smile

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,75 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana