Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Nauki przedślubne - PILNE
 |  Wersja do druku
Gość forum: Tomek
 październik 05 2004 16:33  (Czytany 1070 razy)  


Mam wielką prośbę...czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie.Czy będąc już po ślubie cywilnym...musimy jeszcze pobierać nauki przed ślubem kościelnym?Bardzo proszę o odpowiedź...jeśli ktoś ją zna.

===

 
 Cytat 
Roman Zając
 październik 06 2004 10:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/05/03
Postów:: 60

Tak. Jest to konieczne. Gdy ja byłem na naukach przedślubnych, uczestniczyły w nich takze osoby już po ślubie cywilnym. Z punktu widzenia KRK nie są te osoby jescze małzeństwem, bo żyją w związku niesakramentalnym.

===

Roman Zając Mi ze maelim eca(h) beli daat lachen higgadeti welo awin niflaot mimmeni welo eda (Hi 42, 3)
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Mateusz Markiewicz
 październik 06 2004 13:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1091

Nomor oczywiście powiedział dobrze,że według Kościoła Pana małżeństwo nie jest małżeństwem. Kościół katolicki uznaje tylko małżeństwa kościelne. A co się tyczy nauk, to przytoczę Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1063 - Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim:

1° poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców;

2° przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków;

3° przez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, która winna ukazywać, że małżonkowie są znakiem i zarazem uczestniczą w tajemnicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła;

4° przez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej święte i doskonałe.

===

"Nikt nie może się zbawić, jeżeli nie trwa w łonie Kościoła katolickiego i w łączności z nim." Sobór Florencki
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Mateusz Markiewicz
 październik 06 2004 14:00   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1091

A co sietyczy nieuznawania małżeństw cywilnych, to:
Kan. 1055 -

§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

===

"Nikt nie może się zbawić, jeżeli nie trwa w łonie Kościoła katolickiego i w łączności z nim." Sobór Florencki
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana