Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. II)

Jak prowadzić dialog? Jak szanować innych i jednocześnie być wiernym własnej tradycji? Są to kluczowe pytania, przed jakimi staną uczestnicy Zjazdu. Wykłady i prelekcje zostaną uzupełnione bezpośrednimi świadectwami osób zaangażowanych w szeroko pojęty dialog na różnych płaszczyznach życia, kościelnego, społecznego i politycznego.
2/10 6
Wersja do Wydruku

Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. I)

W dniach od 16 do 18 września bieżącego roku odbędzie się szósty już „Zjazd Gnieźnieński” – międzynarodowe spotkanie przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich reprezentujących różne Kościoły. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Europa Dialogu”. Wezmą w nim udział także przedstawiciele dwóch wielkich religii niechrześcijańskich – obecnych zarówno w Europie, jak i w Polsce: islamu i judaizmu. W Zjeździe uczestniczyć będą także znamienici przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, jak również politycy z pierwszych stron gazet.
3/10 6
Wersja do Wydruku

Greckokatolickie zasady ekumenizmu PO POLSKU

Zgodnie z dekretem Metropolity Przemysko-Warszawskiego z 7 stycznia 2005 r. (nr 10/I/2005)  , Podstawowe zasady... nabrały mocy prawnej w Archidiecezji (Archieparchii) Przemysko-Warszawskiej z dniem 15 lutego 2005 r.

Tłumaczenie niniejsze ma charakter prywatny. Oficjalną rangę ma jedynie oryginał ukraiński .
4/10 6
Wersja do Wydruku

Tekst M. Klingera z 1990 r. - przykład autentycznego ekumenizmu

Chciałbym przypomnieć piękny i prawdziwie ekumeniczny tekst sprzed 15 lat - pióra prawosławnego teologa świeckiego Michała Klingera. Nie powinien ulec zapomnieniu! 

     

5/10 6
Wersja do Wydruku

List brata Rogera z Taizé

Nowy List brata Rogera opublikowany został z okazji Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się w Lizbonie w dniach 28 grudnia 2004 - 1 stycznia 2005.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Misje a ruch ekumeniczny

Tendencje zjednoczeniowe między Kościołami chrześcijańskimi obserwujemy już w połowie XIX wieku. Trzeba tu podkreślić, że właściwy impuls dla rozwoju ekumenizmu dał ruch misyjny. Szczególną rolę odegrała Światowa Konferencja Misyjna, która odbyła się w Edynburgu w 1910 roku. Przybyli na nią przede wszystkim przedstawiciele ewangelickich towarzystw misyjnych. Uwagę skierowano na ustalenie wspólnej metody, która pozwoliłaby uniknąć w pracy ewangelizacyjnej źle rozumianego współzawodnictwa i niedobrej rywalizacji.
6/10
Wersja do Wydruku

Pryncypia ruchu ekumenicznego

Można powiedzieć, że w wyniku wspólnych studiów i doświadczeń główne zasady ekumeniczne w poszczególnych wyznaniach stają się coraz bardziej przejrzyste i bliższe wspólnemu celowi.
7/10
Wersja do Wydruku

Ruch ekumeniczny a postawa katolicka

Kościół katolicki nie uczestniczył w narodzinach ruchu ekumenicznego. Wpływ na to miało wiele powodów. Oprócz fundamentalnych przyczyn religijnych, istniały także społeczne, polityczne i kulturowe.
8/10
Wersja do Wydruku

Rozwój ruchu ekumenicznego

Początek ruchu ekumenicznego nie był pozbawiony trudności oraz problemów związanych z artykulacją celów ekumenizmu i sposobu ich osiągnięcia. Ruch misyjny, z którego swój początek bierze ruch ekumeniczny, szybko stracił zainteresowanie ekumenizmem, jako odrębnej działalności Kościoła lub dyscypliny teologicznej. Był na tyle zainteresowany dziełem na rzecz jedności chrześcijan, na ile służył on działalności misyjnej, dla której liczył się tylko jeden cel: „szerzenie chwały Ewangelii”.
9/10
Wersja do Wydruku

Pochodzenie ruchu ekumenicznego

W dziejach Kościoła niemalże od samego jego początku, obecne było istnienie różnorodnych herezji, schizm i podziałów. Równocześnie z licznymi rozłamami w łonie Kościoła trwały także działania przywracające jedność. Próby te nie posiadały jednak tego samego znaczenia, co współczesny ruch ekumeniczny. Nieświadomy jeszcze swojego fundamentalnego znaczenia dla przyszłości Kościoła ruch ekumeniczny narodził się na przełomie XIX i XX wieku w łonie tych wspólnot kościelnych, które funkcjonowały poza widzialną jednością z Kościołem rzymsko-katolickim.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol